[ Vĩnh Long ] Đơn giá nhân công tỉnh theo Quyết định số 166/2023/QĐ-SXD

Ngày 30 tháng 12 năm 2022 SXD tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định số 166/QĐ-SXD công bố đơn giá nhân công tỉnh Vĩnh Long năm 2023. Giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Phần mềm dự toán ETA đã cập nhật đầy đủ dữ liệu đơn giá.

CƠ SỞ SỬ DỤNG VÀO LẬP DỰ TOÁN TRÊN ĐỊA BÀN VĨNH LONG NĂM 2022

A.    Bộ định mức áp dụng khi lập dự toán địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Bộ định mức được ban hành theo Thông tư số 12/TT-BXD ngày 31/08/2021. Có hiệu lực từ ngày 15/10/2021. Gồm các phần định mức:

  1. Đơn giá xây dựng công trình;
  2. Đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình;
  3. Đơn giá khảo sát xây dựng công trình;
  4. Đơn giá Sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng;
  5. Đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;

Các định mức này đã được cập nhật đầy đủ trên Phần mềm dự toán Eta. Khi sử dụng quý khách vui lòng lựa chọn các đơn giá để tra cứu, làm việc.

B.     Đơn giá nhân công địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Đơn giá nhân công xây dưng tỉnh Vĩnh Long năm 2023 được xác định theo Quyết định số 166/QĐ-SXD ngày 30 tháng 12 năm 2022 về việc công bố đơn giá nhân công tỉnh Vĩnh Long năm 2023. Có hiệu lực từ ngày . Đơn giá gồm 3 vùng:

Vùng 2: Thành phố Vĩnh Long; Thị xã Bình Minh
Vùng 3: Các huyện Long Hồ, Mang Thít
Vùng 4: Các huyện Bình Tân, Tam Bình, Trà Ôn, Vũng Liêm

Căn cứ xác định mức lương theo Quyết định số 166/QĐ-SXD

  • Luật xây dựng ngày 18.06.2014; Luật sửa đổi bổ sùng một số điều của Luật Xây dựng ngày 17.06.2021;
  • Nghị định 10/2021.NĐ-CP ngày 09.02.2021 của chính phủ về Quản lý chi phí Đầu tư xây dựng;
  • Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15.11.2021 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động;
  • Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31.08.2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
  • Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31.08.2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

Theo phụ lục IV thông tư 13/2021/TT-BXD hướng dẫn dùng hệ số các bậc nhân công và phương pháp nội suy đường chéo để tính toán các bậc nhân công khác.

Tải về PDF gốc

C.     Bảng giá ca máy trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Áp dụng Quyết định 166/QĐ-SXD trên Dự toán ETA

ÁP DỤNG GIÁ NHÂN CÔNG THEO QUYẾT ĐỊNH 166/QĐ-SXD

B1 : Chọn cách tính giá nhân công là nhập tay Chọn Chuột phải -> Lắp Giá nhân công từ Cơ sở dữ liệu -> CHỌN NĂM 2023 -> lắp theo khu vực

Vùng 2: Thành phố Vĩnh Long; Thị xã Bình Minh
Vùng 3: Các huyện Long Hồ, Mang Thít
Vùng 4: Các huyện Bình Tân, Tam Bình, Trà Ôn, Vũng Liêm

B2 : Chọn áp dụng theo Quyết định 166/QĐ-SXD theo hướng dẫn

Đặt mua phần mềm dự toán ETA giá tốt tại Vĩnh Long
Mạnh Thắng ETA – 098 978 6232

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *