[ Vĩnh Long ] Bảng giá ca máy tỉnh theo Quyết định số 167/2023/QĐ-SXD

Ngày 30 tháng 12 năm 2022 SXD tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định số 167/QĐ-SXD công bố bảng giá ca máy tỉnh Vĩnh Long năm 2023. Bảng giá ca máy là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Phần mềm dự toán ETA đã cập nhật đầy đủ dữ liệu đơn giá.

CƠ SỞ SỬ DỤNG VÀO LẬP DỰ TOÁN TRÊN ĐỊA BÀN VĨNH LONG NĂM 2022

A.    Bộ định mức áp dụng khi lập dự toán địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Bộ định mức được ban hành theo Thông tư số 12/TT-BXD ngày 31/08/2021. Có hiệu lực từ ngày 15/10/2021. Gồm các phần định mức:

  1. Đơn giá xây dựng công trình;
  2. Đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình;
  3. Đơn giá khảo sát xây dựng công trình;
  4. Đơn giá Sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng;
  5. Đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;

Các định mức này đã được cập nhật đầy đủ trên Phần mềm dự toán Eta. Khi sử dụng quý khách vui lòng lựa chọn các đơn giá để tra cứu, làm việc.

B.     Đơn giá nhân công địa bàn tỉnh Vĩnh Long

C.     Bảng giá ca máy trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Bảng giá cá máy được xác định theo Quyết định số 167/QĐ-SXD  ngày 30.12.2022 về việc công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Bảng giá ca máy theo quyết định QĐ 167/QĐ-SXD được ban hành theo 3 khu vực dựa theo mức lương nhân công ban hành theo quyết định 166/QĐ-SXD về việc ban hành giá nhân công.

Vùng 2: Thành phố Vĩnh Long; Thị xã Bình Minh
Vùng 3: Các huyện Long Hồ, Mang Thít
Vùng 4: Các huyện Bình Tân, Tam Bình, Trà Ôn, Vũng Liêm

Mức nhiên liệu được dùng để xây dựng bảng giá ca máy số 167/QĐ-SXD như sau:

Tên nhiên liệuĐơn vịHệ sốGiá Gốc
Dầu diezel (0,05S)Lít1.0320.091 đ
ĐiệnkWh1.051.864,44 đ
Xăng RON 95-III:Lít1.0219.655 đ

Chú ý, khi lâp dự toán cần tiến hành tính bù giá chênh lệch nhiên liệu giữa mức nhiên liệu thời điểm lập dự toán và giá nhiên liệu gốc dùng tính toán lên bảng giá ca máy Quyết định 167/QĐ-SXD

Tải file PDF gốc

Áp dụng Quyết định 167/QĐ-SXD trên Dự toán ETA

ÁP DỤNG GIÁ CA MÁY THEO QUYẾT ĐỊNH 167/QĐ-SXD

B1 : Chọn cách tính giá Ca máy là nhập tay Chọn Chuột phải -> Lắp Giá nhân công từ Cơ sở dữ liệu -> CHỌN NĂM 2023 -> lắp theo khu vực

Vùng 2: Thành phố Vĩnh Long; Thị xã Bình Minh
Vùng 3: Các huyện Long Hồ, Mang Thít
Vùng 4: Các huyện Bình Tân, Tam Bình, Trà Ôn, Vũng Liêm

B2 : Chọn áp dụng theo Quyết định 167/QĐ-SXD theo hướng dẫn

Đặt mua phần mềm dự toán ETA giá tốt tại Vĩnh Long
Mạnh Thắng ETA – 098 978 6232

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *