[ Tuyên Quang ] Đơn giá nhân công tỉnh theo Quyết định số 03/2023/QĐ-SXD

Ngày 04 tháng 01 năm 2023 SXD tỉnh Tuyên Quang ban hành Quyết định số 03/QĐ-SXD công bố đơn giá nhân công tỉnh Tuyên Quang năm 2023. Giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Phần mềm dự toán ETA đã cập nhật đầy đủ dữ liệu đơn giá.

CƠ SỞ SỬ DỤNG VÀO LẬP DỰ TOÁN TRÊN ĐỊA BÀN TUYÊN QUANG NĂM 2022

A.    Bộ đơn giá áp dụng khi lập dự toán địa bàn tỉnh Tuyên Quang

B.     Đơn giá nhân công địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Đơn giá nhân công xây dưng tỉnh Tuyên Quang năm 2023 được xác định theo Quyết định số 03/QĐ-SXD ngày 04 tháng 01 năm 2023 về việc công bố đơn giá nhân công tỉnh Tuyên Quang năm 2023. Có hiệu lực từ ngày . Đơn giá gồm 2 vùng:

  • Vùng II: thành phố Tuyên Quang
  • Vùng III: gồm các huyện còn lại.

Căn cứ xác định mức lương theo Quyết định số 03/QĐ-SXD

  • Luật xây dựng ngày 18.06.2014; Luật sửa đổi bổ sùng một số điều của Luật Xây dựng ngày 17.06.2021;
  • Nghị định 10/2021.NĐ-CP ngày 09.02.2021 của chính phủ về Quản lý chi phí Đầu tư xây dựng;
  • Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15.11.2021 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động;
  • Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31.08.2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
  • Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31.08.2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

 Theo phụ lục IV thông tư 13/2021/TT-BXD hướng dẫn dùng hệ số các bậc nhân công và phương pháp nội suy đường chéo để tính toán các bậc nhân công khác.

Tải về PDF gốc

C.     Bảng giá ca máy trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Áp dụng Quyết định 03/QĐ-SXD trên Dự toán ETA

ÁP DỤNG GIÁ NHÂN CÔNG THEO QUYẾT ĐỊNH 03/QĐ-SXD

B1 : Chọn cách tính giá nhân công là nhập tay Chọn Chuột phải -> Lắp Giá nhân công từ Cơ sở dữ liệu -> CHỌN NĂM 2023 -> lắp theo khu vực

Vùng II: thành phố Tuyên Quang
Vùng III: gồm các huyện còn lại.

B2 : Chọn áp dụng theo Quyết định 03/QĐ-SXD theo hướng dẫn

Đặt mua phần mềm dự toán ETA giá tốt tại Tuyên Quang
Mạnh Thắng ETA – 098 978 6232

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *