Tổng hợp công bố đơn giá nhân công xây dựng 63 tỉnh – thành phố năm 2021 ( Thông tư 15/2021/TT-BXD)

Ngày 26 tháng 12 năm 2010 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 15/2019/TT-BXD; về việc hướng dẫn tính giá nhân công. Thông tư hướng dẫn tính giá nhân công, quy định các nhóm nhân công mới, cách tính hoàn toàn mới trong dự toán xây dựng. Sau khi TT15/2019/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 15/2/2019; các tỉnh thành cũng đã ban hành các văn bản hướng dẫn việc tính toán, thực hiện thông tư 15 trên địa bàn tỉnh thành của mình.Dưới đây là tổng hợp toàn bộ đơn giá nhân công năm 2021 của 63 tỉnh/ thành phố.

Tổng hợp đơn giá nhân công năm 2021 trong dự toán xây dựng các tỉnh thành

STTTỈNH THÀNHTên văn bản, ngày ban hànhLink tải về
1An Giang– Văn bản 1681/QĐ-UBND ngày 21/7/2020
– Văn bản số 2838/SXD-KT&QLXD ngày 3/9/2020
Bấm vào đây để tải
Bấm vào đây để tải
2Bà Rịa – Vũng Tàu– Văn bản 154/QĐ-SXD ngày 04/8/2020
– Văn bản 132/QĐ-SXD ngày 08/7/2020

Bấm vào đây để tải
3Bắc Giang– Quyết định số 515/QĐ-UBND ngày 17/6/2020Bấm vào đây để tải
4Bắc Kạn– Quyết định số 882/QĐ-UBND ngày 4/6/2020Bấm vào đây để tải
5Bạc Liêu– Quyết định 08a/QĐ-SXD ngày 25/2/2020
– Quyết định 1408a/QĐ-SXD ngày 01/2/2021
Bấm vào đây để tải
Bấm vào đây để tải
6Bắc Ninh– Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 20/02/2020Bấm vào đây để tải
7Bến Tre– Văn bản 362/SXD-KT&VLXD ngày 04/3/2020
– Quyết định số 2175/QĐ-UBND ngày 08/09/2020
Bấm vào đây để tải
Bấm vào đây để tải
8Bình Định– Công bố số 946/UBND-KT ngày 21/02/2020
– Quyết định số 6632/UBND-KT ngày 02/10/2020
Bấm vào đây để tải
Bấm vào đây để tải
9Bình Dương– Quyết định số 3807/QĐ-SXD ngày 30/9/2020Bấm vào đây để tải
10Bình Phước– Quyết định số 3542/QĐ-SXD ngày 30/12/2020Bấm vào đây để tải
11Bình Thuận– Văn bản số 588/SXD-QLXD&HTKT ngày 11/3/2020
– Quyết định số 63/QĐ-SXD ngày 19/03/2021
Bấm vào đây để tải
Bấm vào đây để tải
12Cà Mau– Quyết định số 631/QĐ-SXD ngày 31/12/2020Bấm vào đây để tải
13Cần Thơ
14Cao Bằng– Quyết định số 146/QĐ-UBND ngày 20/02/2020
– Văn bản 1778/QĐ-UBND ngày 25/9/2020
Văn bản số 1801/QĐ-UBND ngày 04.10.2021
Bấm vào đây để tải
Bấm vào đây để tải
Bấm vào đây để tải
15Đắk Lắk– Văn bản số 696/SXD-KTVLXD ngày 02/4/2021
– Văn bản số 01/SXD-KTVLXD ngày 04/1/2021
– Văn bản số 2658/SXD-KTVLXD ngày 17/9/2020
– Văn bản số 631/SXD-KTVLXD ngày 31/12/2020
Bấm vào đây để tải
Bấm vào đây để tải
Bấm vào đây để tải
Bấm vào đây để tải
16Đắk Nông– Văn bản số 359/SXD-KT&QLHĐXD ngày 11/3/2020Bấm vào đây để tải
17Đà Nẵng– Văn bản 1543/UBND-SXD ngày 13/3/2020
– Quyết định 3181/QĐ-UBND ngày 27/8/2020
Bấm vào đây để tải
Bấm vào đây để tải
18Điện Biên– Quyết định số 420/QĐ-SXD ngày 08/4/2020Bấm vào đây để tải
19Đồng Nai– Quyết định số 79/QĐ-SXD ngày 29/4/2020Bấm vào đây để tải
20Đồng Tháp– Quyết định 216/QĐ-SXD ngày 08/07/2021
– Quyết định 40/QĐ-SXD ngày 22/2/2020
Bấm vào đây để tải
Bấm vào đây để tải
21Gia Lai– Văn bản 486/SXD-QLXD ngày 17/3/2020
– Văn bản 1863/SXD-QLXD ngày 19/10/2020
Bấm vào đây để tải
Bấm vào đây để tải
22Hà Giang– Văn bản 1940/QĐ-UBND ngày 21/10/2020Bấm vào đây để tải
23Hà Nam– Quyết định số 706/QĐ-UBND ngày 06/4/2020
– Quyết định số 2209/QĐ-UBND ngày 27/10/2020
Bấm vào đây để tải
Bấm vào đây để tải
24Hà Tĩnh– Văn bản 849/SXD-QLHDXD ngày 15/4/2020
– Quyết định 2457/QĐ-UBND ngày 3/8/2020
– Quyết định 3108/SXD-QLHDXD ngày 11.10.2021
Bấm vào đây để tải
Bấm vào đây để tải
Bấm vào đây để tải
25Hải Dương– Công văn số 260/SXD-KT&VLXD ngày 25/02/2020Bấm vào đây để tải
26Hà Nội– Văn bản số 1408/UBND-KT ngày 24/4/2020 ( giá giống 2462)Bấm vào đây để tải
27Hải Phòng– Quyết định 22/2020/QĐ-UBND ngày 4/9/2020Bấm vào đây để tải
28Hậu Giang– Quyết định số 86/QĐ-SXD
– Quyết định số 104/QĐ-SXD
– Quyết định số 172/QĐ-SXD
Bấm vào đây để tải
Bấm vào đây để tải
Bấm vào đây để tải
29Hòa Bình– Văn bản số 747/SXD-QLXD ngày 25/3/2020
– Quyết định số 83/QĐ-SXD ngày 29/9/2020
– Quyết định số 3813/HD-SXD ngày 11/10/2021
Bấm vào đây để tải
Bấm vào đây để tải
Bấm vào đây để tải
30TP Hồ Chí Minh– Văn bản 2207/QĐ-UBND ngày 18/6/2020Bấm vào đây để tải
31Hưng Yên– Quyết định 1624/QĐ-UBND ngày 24/7/2020Bấm vào đây để tải
32Khánh Hòa– Quyết định số 698/QĐ-UBND ngày 31/3/2020Bấm vào đây để tải
33Kiên Giang– Văn bản 1748/QĐ-UBND ngày 30/7/2020Bấm vào đây để tải
34Kon Tum– Văn bản 1499/SXD-QLXD ngày 25/9/2020
– Văn bản 315/SXD-QLXD ngày 11/3/2020
Bấm vào đây để tải
Bấm vào đây để tải
35Lai Châu– Công bố số 196/SXD-KT&VLXD ngày 28/02/2020
– Công bố số 29/SXD-KT&VLXD ngày 15/4/2021
Bấm vào đây để tải
Bấm vào đây để tải
36Lâm Đồng– Quyết định số 90/QĐ-SXD ngày 11/6/2020
– Quyết định 105/QĐ-SXD ngày 15/7/2020
Bấm vào đây để tải
Bấm vào đây để tải
37Lạng Sơn– Văn bản số 263/SXD-KTVLXD ngày 06/03/2020
– Quyết định số 1912/QĐ-UBND ngày 20/9/2020
Bấm vào đây để tải
Bấm vào đây để tải
38Lào Cai– Quyết định số 780/QĐ-UBND ngày 27/3/2020Bấm vào đây để tải
39Long An– Quyết định 449/QĐ-SXD ngày 21/7/2020
– Quyết định 507/QĐ-SXD ngày 02.07.2021
Bấm vào đây để tải
Bấm vào đây để tải
40Nam Định– Văn bản số 191/SXD-QLXD ngày 21/02/2020
– Văn bản 1970/QĐ-UBND ngày 10/8/2020
– Quyết định 104/QĐ-SXD ngày 30.07.2021
Bấm vào đây để tải
Bấm vào đây để tải
Bấm vào đây để tải
41Nghệ An– Văn bản số 1104/QĐ-SXD ngày 8/5/2020Bấm vào đây để tải
42Ninh Bình– Văn bản số 538/SXD-KT&VLXD ngày 17/3/2020
– Quyết định số 2604/QĐ-UBND ngày 11/11/2020
Bấm vào đây để tải
Bấm vào đây để tải
43Ninh Thuận– Văn bản 684/SXD-QLHĐXD&HTKT ngày 18/3/2020
– Quyết định 227/QĐ-UBND ngày 07/8/2020
Bấm vào đây để tải
Bấm vào đây để tải
44Phú Thọ– Văn bản số 418/SXD-KT&VLXD ngày 28/3/2020
– Quyết định 1639/QĐ-UBND ngày 24/7/2020
Bấm vào đây để tải
Bấm vào đây để tải
45Phú Yên– Quyết định 139/QĐ-SXD ngày 5/9/2020Bấm vào đây để tải
46Quảng Bình– Quyết định số 1070/QĐ-UBND ngày 08/4/2020
– Quyết định số 4528/QĐ-UBND ngày30/11/2020
Bấm vào đây để tải
Bấm vào đây để tải
47Quảng Nam– Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 17/3/2020Bấm vào đây để tải
48Quảng Ngãi– Văn bản số 2340/UBND-CNXD ngày 25/05/2020
– Văn bản 481/QĐ-UBND ngày 11/8/2020
Bấm vào đây để tải
Bấm vào đây để tải
49Quảng Ninh– Quyết định 3691/QĐ-SXD ngày 28/9/2020Bấm vào đây để tải
50Quảng Trị– Văn bản số 1335/UBND-CN ngày 30/3/2020Bấm vào đây để tải
51Sóc Trăng– Quyết định số 2575/QĐ-UBND ngày 21/9/2020Bấm vào đây để tải
52Sơn La– Hướng dẫn 687/SXD-KTXD,HTKT ngày 9/4/2020Bấm vào đây để tải
53Tây Ninh– Quyết định số 2689/QĐ-UBND ngày 03/11/2020Bấm vào đây để tải
54Thái Bình– Quyết định số 51/QĐ-SXD ngày 28/02/2020Bấm vào đây để tải
55Thái Nguyên– Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 01/4/2020Bấm vào đây để tải
56Thanh Hóa– Văn bản số 2215/QĐ-UBND ngày 15/06/2020Bấm vào đây để tải
57Thừa Thiên Huế– Quyết định số 689/QĐ-UBND ngày 13/3/2020Bấm vào đây để tải
58Tiền Giang– Quyết định 1983/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2020
– Quyết định 219/QĐ-SXD ngày 3 tháng 12 năm 2020
Bấm vào đây để tải
Bấm vào đây để tải
59Trà Vinh– Quyết định số 3575/QĐ-UBND ngày 30/10/2020
– Quyết định số 151/QĐ-UBND ngày 02/12/2020
– Quyết định số 171/QĐ-UBND ngày 18/12/2020
– Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 27.07.2021
Bấm vào đây để tải
Bấm vào đây để tải
Bấm vào đây để tải
Bấm vào đây để tải
60Tuyên Quang– Văn bản số 193/SXD-CCGĐ ngày 21/02/2020
– Quyết định số 665/QĐ-UBND ngày 28/12/2020
– Quyết định số 1940/SXD-KTBĐS ngày 17/9/2021
Bấm vào đây để tải
Bấm vào đây để tải
Bấm vào đây để tải
61Vĩnh Long– Quyết định số 3611/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 Bấm vào đây để tải
62Vĩnh Phúc– Công bố số 486/SXD-KTVLXD ngày 27/02/2020Bấm vào đây để tải
63Yên Bái– Quyết định số 1267/QĐ-UBND Ngày 24 tháng 6 năm 2020Bấm vào đây để tải

( Các tỉnh còn trống là chưa ban hành)

Dự toán xây dựng ETA đã cập nhật đầy đủ nội dung các công bố đơn giá nhân công năm 2021 của các tỉnh, thành đã ban hành. Quý khách vui lòng cập nhật, tải về để áp dụng trong công việc.

Lắp đơn giá nhân công năm 2021 trên phần mềm dự toán xây dựng công trình ETA

Để lắp đơn giá nhân công vào file dự toán bạn thực hiện n

hư sau: Tại Sheet Giá nhân công bạn Click phải chuột sau đó chọn Menu (Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu). Tiếp theo bạn Click vào nút (Áp dụng). Thực hiện như hình hướng dẫn.

Trong quá trình tham khảo và áp dụng, nếu có gì vướng mắc vui lòng liên hệ với Eta để được trợ giúp.

Xem thêm:

Thông tin liên hệ:

Phone – Zalo: 098 978 6232

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *