Đơn giá xây dựng thành phố Cần Thơ theo Quyết định 3513/QĐ-UBND ngày 24/11/2021

Đơn giá xây dựng Cần Thơ năm 2021 Ban hành Bộ Đơn giá xây dựng công trình thành phố Cần Thơ năm 2021 theo Quyết định 3513/QĐ-UBND ngày 24/11/2021. Làm cơ sở xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Đơn giá xây dựng Cần Thơ năm 2021 …

Đơn giá xây dựng thành phố Cần Thơ theo Quyết định 3513/QĐ-UBND ngày 24/11/2021 Read More »