[ Sơn La ] Đơn giá nhân công theo Quyết định số 3298/2022/QĐ-SXD

Ngày 30 tháng 12 năm 2021 SXD Sơn La tỉnh ban hành Quyết định số 3298/QĐ-SXD công bố đơn giá nhân công tỉnh Sơn La năm 2022. Giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây … Đọc tiếp [ Sơn La ] Đơn giá nhân công theo Quyết định số 3298/2022/QĐ-SXD