[ Sóc Trăng ] Đơn giá nhân công theo quyết định 110/QĐ-SXD ngày 12.12.2022

Ngày 12 tháng 12 năm 2022 Sở xây dựng tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định số 110/QĐ-SXD công bố đơn giá nhân công và bảng giá ca máy tỉnh Sóc Trăng năm 2022. Giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

CƠ SỞ SỬ DỤNG VÀO LẬP DỰ TOÁN TRÊN ĐỊA BÀN SÓC TRĂNG NĂM 2022

  1. Định mức khi áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

1. Lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình.
2. Sửa chữa và bảo dưỡng công trình.
3. Khảo sát xây dựng công trình.
4. Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.
5. Xây dựng công trình.

Các định mức này đã được cập nhật đầy đủ trên Phần mềm dự toán Eta. Khi sử dụng quý khách vui lòng lựa chọn các đơn giá để tra cứu, làm việc.

B.     Đơn giá nhân công địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Đơn giá xây dưng tỉnh Sóc Trăng năm 2022 được xác định theo Quyết định số 110/QĐ-SXD ngày 12 tháng 12 năm 2022 về việc công bố đơn giá nhân công tỉnh Sóc Trăng năm 2022. Giá nhân công theo Quyết định 110/QĐ-SXD được chia làm 2 vùng lương:

Vùng 3:
+Thành phố Sóc Trăng
+Thị xã Vĩnh Châu , thị xã Ngã Năm và khu công nghiệp An Nghiệp
– Vùng 4: Các huyện Mỹ Tú, Long Phú, Thạnh Trị , Mỹ Xuyên , Châu Thành, Trần Đề, Kế Sách, Cù lao Dung

Căn cứ xác định mức lương theo Quyết định số 110/QĐ-SXD

  • Luật xây dựng ngày 18.06.2014; Luật sửa đổi bổ sùng một số điều của Luật Xây dựng ngày 17.06.2021;
  • Nghị định 10/2021.NĐ-CP ngày 09.02.2021 của chính phủ về Quản lý chi phí Đầu tư xây dựng;
  • Nghị định số 90/2019/NĐ-Cp ngày 15.11.2021 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động;
  • Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31.08.2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
  • Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31.08.2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

 Theo phụ lục IV thông tư 13/2021/TT-BXD hướng dẫn dùng hệ số các bậc nhân công và phương pháp nội suy đường chéo để tính toán các bậc nhân công khác.

Tải về PDF gốc

Áp dụng Quyết định 110/QĐ-SXD trên Dự toán ETA

ÁP DỤNG GIÁ NHÂN CÔNG THEO QUYẾT ĐỊNH 110/QĐ-SXD

B1 : Chọn cách tính giá nhân công là nhập tay sau đó click chuột phải, rồi chọn ‘’ Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu ‘’

B2 : Chọn áp dụng theo Quyết định 110/QĐ-SXD theo hướng dẫn của từng vùng:

Đặt mua phần mềm dự toán ETA giá tốt tại Sóc Trăng
Mạnh Thắng ETA – 098 978 6232

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *