Phần mềm nghiệm thu xây dựng công trình mới nhất 2023

Chức năng phần mềm nghiệm thu hoàn công 360

–  Là 1 phần mềm độc lập chứ không phải là tiện ích trên excel hay word nên người dùng không cần nghiên cứu chuyên sâu về các lệnh của office;

–  Đọc mọi loại file dự toán, dự thầu, file thủ công vào để thực hiện thanh toán 1 hay nhiều giai đoạn;

–  Xuất tất cả các biên bản nghiệm thu, NHẬT KÝ – TIẾN ĐỘ tự động và nghiệm thu vật liệu, hạng mục ra word để đảm bảo căn chỉnh và in ấn là đẹp nhất;

–  Do chạy và phân tích tự động ngày giờ và tự tìm ngày giờ phù hợp, vật liệu nghiệm thu đầu vào, hiện trường cần thiết riêng cho từng đầu việc nên không phải tìm quá nhiều văn bản để khớp được hồ sơ hồi ký;

–  Tạo mẫu theo từng Chủ đầu tư đơn giản nhất ngay chính trên file word của bạn và cho phép bạn thêm, bớt bất cứ thứ gì trên biên bản nghiệm thu;

ðNói chung bạn chỉ cần đọc hoặc nhập đầu việc vào và nhập ngày bắt đầu, ngày kết thúc thì phần mềm sẻ xuất cho bạn tất cả công tác liên quan thanh toán nên chỉ việc in ấn và nộp, kể cả nhật ký;

Các tính năng cơ bản của Phần mềm nghiệm thu 360

I.    Đối với Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát

–         Kiểm soát khối lượng đầu vào;

–         Kiểm soát các đầu việc nghiệm thu, không để thừa hoặc thiếu khối lượng nghiệm thu;

–         Kiểm soát vật liệu đầu, vật liệu hiện trường theo đúng hao phí định mức của nhà nước ban hành, nhân công mới nhất;

–         Kiểm tra tiêu chuẩn nghiệm thu mới nhất hiện hành cho từng loại công tác nghiệm thu;

–         Xuất list nghiệm thu để kiểm soát các đầu công việc có những biên bản nào liên quan;

–         Kiểm soát đúng ngày nghiệm thu, ngày thí nghiệm của vật liệu;

–         Kiểm soát các công tác nghiệm thu đã đồng bộ với nhật ký chưa;

–         Kiểm soát tiến độ và đầu việc thanh toán theo biểu đồ độ trực quan;

–         Kiểm tra ngày giờ nghiệm thu công tác thi công và vật liệu nghiệm thu;

–         Đặc biệt kiểm soát 100% số lượng máy và nhân công theo đúng khối lượng thực hiện;

II.  Đối với các nhà thầu.

1.     Xuất biên bản nghiệm thu công việc, biên bản nghiệm thu vật liệu đầu vào, vật liệu hiện trường, xuất list nghiệm thu, xuất bảng diễn giải khối lượng, xuất biên bản hạng mục.

+ Biểu mẫu nghiệm thu theo thông tư 26/20216 TT-BXD ngày 26/10/2016

+ Cho phép tách, gộp khối lượng thanh toán thành nhiều biên bản nghiệm thu để giảm số lượng biên bản nghiệm thu mà vẫn phù hợp với quy định hiện hành

+ Cho phép tách công tác thành nhiều lần nghiệm thu theo giai đoạn, hoặc theo hạng mục

+ Xuất biên bản nghiệm thu, biên bản vật liệu theo đúng quy định hiện hành

+ Xuất phụ lục diễn giải khối lượng theo TT17/2019/BXD

+Xuất list nghiệm thu để kiểm soát nội dung trên biên biên bản và nhật ký

ð  Cho phép tùy biến biểu mẫu theo yêu cầu của Chủ Đầu Tư và người dùng

2.        Viết nhật ký

+ Biểu mẫu nhật ký theo nội dung của thông tư 26/2016 TT-BXD ngày 26/10/2016

+ Đồng bộ nhật ký với biên bản nghiệm thu (nghiệm thu công tác nào thì phần mềm viết nhật ký cho công tác đó)

+ Cập nhập số lượng nhân công, máy móc liên quan theo ngày

+ Cảnh báo ngày nghỉ, lễ, tết, các ngày thứ 7, chủ nhật.

ð Cho phép tùy biến biểu mẫu theo yêu cầu của Chủ Đầu Tư và người dùng

3.        Lập tiến độ

+ Cho phép xuất tiến độ thi công với đầy đủ thông số máy thi công, vật liệu, nhân công, tỷ lệ hoàn thành, tỷ lệ thanh toán giai đoạn cho từng đầu việc và cho từng giai đoạn của mỗi thời điểm khác nhau nên có thể sử dụng cho hồ sơ thầu, báo cáo định kỳ, theo dõi…

4.        Làm thanh quyết toán.

Phần mềm xử lý số liệu lũy kế cho từng giai đoạn thanh toán và đến khối lượng quyết toán cuối cùng bao gồm cả khối lượng phát sinh theo biểu mẫu 8b nghị đinh 11/2020 NĐ-CP và các bảng chi tiết khác kèm theo

Xuất đủ 1 bộ hồ sơ thanh toán từ bìa, công văn đề nghị thanh toán, giá trị …

Liên hệ  Mr Thắng  098.978.6232 – 0982.565.638 để nhận khuyến mại.