[ Nam Định ] Đơn giá nhân công tỉnh Nam Định theo Quyết định số 1600/SXD-QLXD ngày 11.10.2021 và Định mức 12/TT-BXD

Ngày 11 tháng 10 năm 2021, SXD tỉnh Nam Định ban hành Quyết định số 1600/SXD-QLXD về công bố đơn giá nhân công tỉnh Nam Định năm 2021; Giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập; và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Tải về full PDF quyết định 1600/SXD-QLXD

Đơn giá nhân công tỉnh Nam Định năm 2021 theo Quyết định 1600/SXD-QLXD

Căn cứ ban hành

  1. Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;
  2. Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
  3. Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
  4. Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng;

Tải và áp dụng trên phần mềm Dự toán Eta

  1. Tại bảng NHÂN CÔNG, Click chuột phải chọn Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu
  2. Ấn Tải về và Chọn Quyết định 1600/SXD-QLXD
  3. Áp dụng Đơn giá nhân công theo vùng quy định

Đặt mua phần mềm dự toán ETA tại Nam Định liên hệ:

Tel: 098.978.6232 ( Zalo:Mạnh Thắng ETA )

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *