[ Lào Cai ] Đơn giá nhân công tỉnh Lào Cai theo Quyết định số 943/QĐ-SGTVTXD ngày 09.11.2021

Ngày 09 tháng 11 năm 2021 Sở xây dựng tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 943/QĐ-SGTVTXD công bố đơn giá nhân công tỉnh Lào Cai năm 2021. Giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

CƠ SỞ SỬ DỤNG VÀO LẬP DỰ TOÁN TRÊN ĐỊA BÀN LÀO CAI NĂM 2021

A.    Bộ định mức áp dụng khi lập dự toán địa bàn tỉnh Lào Cai

Bộ định mức được ban hành theo Thông tư số 12/TT-BXD ngày 31/08/2021. Có hiệu lực từ ngày 15/10/2021. Gồm các phần định mức:

 1. Đơn giá xây dựng công trình;
 2. Đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình;
 3. Đơn giá khảo sát xây dựng công trình;
 4. Đơn giá Sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng;
 5. Đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;

Các định mức này đã được cập nhật đầy đủ trên Phần mềm dự toán Eta. Khi sử dụng quý khách vui lòng lựa chọn các đơn giá để tra cứu, làm việc.

B.     Đơn giá nhân công địa bàn tỉnh Lào Cai

Đơn giá xây dưng tỉnh Lào Cai năm 2021 được xác định theo Quyết định số 943/QĐ-SGTVTXD ngày 09 tháng 11 năm 2021 về việc công bố đơn giá nhân công tỉnh Lào Cai năm 2021.

Phụ lục 1: Vùng II (Thành phố Lào Cai);
Phụ lục 2: Vùng III (Thị xã Sa Pa; thị trấn Tằng Lỏong huyện Bảo Thắng);
Phụ lục 3: Vùng III (Thị trấn Phố Lu, Thị trấn Phong Hải, các xã thuộc huyện Bảo Thắng);
Phụ lục 4: Vùng IV (các huyện còn lại thuộc tỉnh Lào Cai)

Căn cứ xác định mức lương theo Quyết định số 943/QĐ-SGTVTXD

 • Luật xây dựng ngày 18.06.2014; Luật sửa đổi bổ sùng một số điều của Luật Xây dựng ngày 17.06.2021;
 • Nghị định 10/2021.NĐ-CP ngày 09.02.2021 của chính phủ về Quản lý chi phí Đầu tư xây dựng;
 • Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15.11.2021 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động;
 • Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31.08.2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 • Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31.08.2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

 Theo phụ lục IV thông tư 13/2021/TT-BXD hướng dẫn dùng hệ số các bậc nhân công và phương pháp nội suy đường chéo để tính toán các bậc nhân công khác.

Tải về PDF gốc

Áp dụng Quyết định 943/QĐ-SGTVTXD trên Dự toán ETA

ÁP DỤNG GIÁ NHÂN CÔNG THEO QUYẾT ĐỊNH 943/QĐ-SGTVTXD

B1 : Chọn cách tính giá nhân công là nhập tay sau đó click chuột phải, rồi chọn ‘’ Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu ‘’

B2 : Chọn áp dụng theo Quyết định 943/QĐ-SGTVTXD theo hướng dẫn:

Phụ lục 1: Vùng II (Thành phố Lào Cai);
Phụ lục 2: Vùng III (Thị xã Sa Pa; thị trấn Tằng Lỏong huyện Bảo Thắng);
Phụ lục 3: Vùng III (Thị trấn Phố Lu, Thị trấn Phong Hải, các xã thuộc huyện Bảo Thắng);
Phụ lục 4: Vùng IV (các huyện còn lại thuộc tỉnh Lào Cai)

TÍNH GIÁ CA MÁY THEO HƯỚNG DẪN TÍNH GIÁ CA MÁY THÔNG TƯ 13/TT-BXD

Tại bảng MÁY THI CÔNG

B1: Chọn phương pháp “tính trực tiếp”

B2: Chọn Chuột phải -> Lắp Giá nhiên liệu từ File giá

 • Phần giá Nhiên liệu điều chỉnh theo giá hiện tại.

Bước 3: Chọn Chuột phải -> Lắp Giá nhân công từ Cơ sở dữ liệu -> lắp theo khu vực

Đặt mua phần mềm dự toán ETA giá tốt tại Lào Cai
Mạnh Thắng ETA – 098 978 6232

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *