HƯỚNG DẪN TÍNH ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Dựa trên các quyết định ban hành đơn giá nhân công của Liên Sở Xây Dựng ban hành hàng quý và dựa trên thông thông tư số 15/2019 của BXD ban hành vào ngày 26/12/2019 Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng .
File exl của thông tư 15/2019/BXD: https://docs.google.com/spreadsheets/…
Link tổng hợp đơn giá nhân công của 63 tỉnh thành :https://dutoancongtrinh.vn/threads/to…

Xem chi tiết video hướng dẫn : https://youtu.be/7vBHf_XBokQ

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *