Hướng dẫn nhân Đơn giá Vật liệu với hệ số khu vực

Hiện nay, rất ít địa phương có ban hành hướng dẫn thực hiện nhân Đơn giá vật liệu với Hệ số khu vực. Tuy nhiên, anh/chị cần nắm được cách thực hiện nhân đơn giá vật liệu trên phần mềm dự toán ETA như thế nào.

Bước 1: Lưu lại bảng tổng hợp kinh phí hạng mục với tên khác : SAVE AS
  • Lựa chọn bảng THKP theo “Mẫu TT02/2020/TT-BXD – Trực tiếp”
  • Chọn Save as vào lưu với tên mới. VD: Mẫu TT02 nhân hệ số vật liệu riêng
Bước 2: Điều chỉnh biểu mẫu vừa tạo
  • Thêm dòng Nhân hệ số vật liệu và điền các dòng như hình ( không ghi phần cách tính )
  • Tại phần Thành tiền của dòng số 6 – Vật Liệu – chỉnh sửa thành: =HSKV

Lưu ý: Lưu lại mẫu để thực hiện cho các công trình sau

Bước 3: Tiến hành điều chỉnh hệ số khu vực
  • Chọn ô Hệ số CPXL
  • Nhập giá trị hệ số tại dòng hsRVL – Hệ số riêng VL

Trên đây, Dự toán ETA đã hướng dẫn thao tác nhân hệ số khu vực cho đơn giá Vật liệu

Video hướng dẫn chi tiết:

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *