Hướng dẫn cập nhật phần mềm dự toán Eta 2021 bản 3.1.3.34 – Cập nhật thông tư 11, 12, 13/TT-BXD

Phần mềm dự toán ETA đã cập nhật đầu đủ các thông tư hướng dẫn nghị định 10/NĐ_CP ngày 09.02.2021 trên phiên bản Dự toán eta 3.1.3.34, bảo gồm:
1. Thông tư 11/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

2. Thông tư 12/TT-BXD thay thế cho các tập định mức thông tư 10/2019/TT-BXD

3. Thông tư 13/TT-BXD gồm các phương pháp xác định chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình sau.

1. Gỡ phần mêm dự toán Eta 2021

Bước 1: Quý khách truy cập vào CONTROL PANEL trên máy tính.

Bước 2: Lựa chọn Uninstall Program – tìm đến Dutoaneta 2.0 – lựa chọn gỡ bỏ.

2. Tải bộ cài Dự toán Eta 3.1.3.34 2021

Bước 1: Truy cập Https://Dutoaneta.net lựa chọn bộ cài phù hợp (bản quyền hoặc miễn phí)

Bước 2: Mở file Dutoaneta_fullsetup vừa tải về. Chọn YES để đồng ý cài đặt và chọn Cài Đặt để tiến hành cài đặt

Bước 3: Máy tính sẽ tự động cài đặt phần mềm, ấn hoàn thành để mở phần mềm dự toán ETA

2. Bản quyền phần mềm dự toán ETA 2021

  1. Đối với khóa cứng bản quyền phần mềm (USB), quý khách chỉ cần cắm vào ổ USB để phần mềm tự kích hoạt;
  2. Đối với key mềm bản quyền dự toán Online, quý khách cần kết nối Internet để phần mềm tự kích hoạt mã bản quyền (không cần nhập lại mã);
  3. Đối với quý khách cần sử dụng thử bản trải ngiệm Online hoàn toàn miễn phí. Xem hướng dẫn: Dự toán xây dựng ETA cung cấp phần mềm bản quyền miễn phí – Làm sao để đăng ký ? hoặc Video hướng dẫn

Xem video hướng dẫn thông tư mới:

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *