Hướng dẫn áp dụng Đơn giá nhân công tỉnh Bắc Giang năm 2023 theo Quyết định 388/QĐ-SXD

Ngày 26 tháng 12 năm 2022 Sở xây dựng tỉnh Bắc Giang ban hành đơn giá nhân công tỉnh Bắc Giang năm 2023 theo Quyết định số 388 /QĐ-SXD. Giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

CƠ SỞ SỬ DỤNG VÀO LẬP DỰ TOÁN TRÊN ĐỊA BÀN BẮC GIANG NĂM 2023

A.    Bộ đơn giá áp dụng khi lập dự toán địa bàn tỉnh Bắc Giang

B.     Đơn giá nhân công địa bàn tỉnh Bắc Giang

Đơn giá xây dưng tỉnh Bắc Giang năm 2023 được xác định theo Quyết định số 388/QĐ-SXD ngày 26 tháng 12 năm 2023 về việc công bố đơn giá nhân công tỉnh Bắc Giang năm 2023.

Thời gian áp dụng: 01/01/2023. Phần mềm dự toán ETA đã cập nhật toàn bộ dữ liệu:

Giá nhân công theo Quyết định 388/QĐ-SXD được chia làm 2 vùng lương:

  • Khu vực III gồm các huyện: Việt Yên, Yên Dũng, Hiệp Hòa, Tân Yên, Lạng Giang và Thành phố Bắc Giang.
  • Khu vực IV gồm các huyện: Yên Thế, Lục Nam, Lục Ngạn và Sơn Động.

Căn cứ xác định mức lương theo Quyết định số 388/QĐ-SXD

  • Luật xây dựng ngày 18.06.2014; Luật sửa đổi bổ sùng một số điều của Luật Xây dựng ngày 17.06.2021;
  • Nghị định 10/2021.NĐ-CP ngày 09.02.2021 của chính phủ về Quản lý chi phí Đầu tư xây dựng;
  • Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15.11.2021 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động;
  • Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31.08.2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
  • Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31.08.2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

 Theo phụ lục IV thông tư 13/2021/TT-BXD hướng dẫn dùng hệ số các bậc nhân công và phương pháp nội suy đường chéo để tính toán các bậc nhân công khác.

Tải về PDF gốc

Áp dụng Quyết định 388/QĐ-SXD trên Dự toán ETA

LỰA CHỌN ĐƠN GIÁ TRÊN PHẦN MỀM

Chọn đơn giá 1338/QĐ_UBND khi tra cứu

ÁP DỤNG GIÁ NHÂN CÔNG THEO QUYẾT ĐỊNH 388/QĐ-SXD

B1. Tại bảng nhân công, chọn “Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu”

B2. Ấn “Tải lại dữ liệu” hoặc “Tải về”

B3: Áp dụng Quyết định 388/QĐ-SXD theo khu vực

Đặt mua phần mềm dự toán ETA giá tốt tại Bắc Giang
Mạnh Thắng ETA – 098 978 6232

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *