Hướng dẫn áp dụng Đơn giá nhân công tỉnh Bắc Giang năm 2021 theo Quyết định 292/QĐ-SXD ngày 15.10.2021

Ngày 15 tháng 10 năm 2021 Sở xây dựng tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 292/QĐ-SXD công bố đơn giá nhân công tỉnh Bắc Giang năm 2021. Giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

CƠ SỞ SỬ DỤNG VÀO LẬP DỰ TOÁN TRÊN ĐỊA BÀN BẮC GIANG NĂM 2021

A.    Bộ định mức áp dụng khi lập dự toán địa bàn tỉnh Bắc Giang

Bộ định mức được ban hành theo Thông tư số 12/TT-BXD ngày 31/08/2021. Có hiệu lực từ ngày 15/10/2021. Gồm các phần định mức:

 1. Đơn giá xây dựng công trình;
 2. Đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình;
 3. Đơn giá khảo sát xây dựng công trình;
 4. Đơn giá Sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng;
 5. Đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;

Các định mức này đã được cập nhật đầy đủ trên Phần mềm dự toán Eta. Khi sử dụng quý khách vui lòng lựa chọn các đơn giá để tra cứu, làm việc.

B.     Đơn giá nhân công địa bàn tỉnh Bắc Giang

Đơn giá xây dưng tỉnh Bắc Giang năm 2021 được xác định theo Quyết định số 292/QĐ-SXD ngày 15 tháng 10 năm 2021 về việc công bố đơn giá nhân công tỉnh Bắc Giang năm 2021. Giá nhân công theo Quyết định 292/QĐ-SXD được chia làm 2 vùng lương:

 • Khu vực III gồm các huyện: Việt Yên, Yên Dũng, Hiệp Hòa, Tân Yên, Lạng Giang và Thành phố Bắc Giang.
 • Khu vực IV gồm các huyện: Yên Thế, Lục Nam, Lục Ngạn và Sơn Động.

Căn cứ xác định mức lương theo Quyết định số 292/QĐ-SXD

 • Luật xây dựng ngày 18.06.2014; Luật sửa đổi bổ sùng một số điều của Luật Xây dựng ngày 17.06.2021;
 • Nghị định 10/2021.NĐ-CP ngày 09.02.2021 của chính phủ về Quản lý chi phí Đầu tư xây dựng;
 • Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15.11.2021 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động;
 • Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31.08.2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 • Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31.08.2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

 Theo phụ lục IV thông tư 13/2021/TT-BXD hướng dẫn dùng hệ số các bậc nhân công và phương pháp nội suy đường chéo để tính toán các bậc nhân công khác.

Tải về PDF gốc

Áp dụng Quyết định 292/QĐ-SXD trên Dự toán ETA

LỰA CHỌN ĐỊNH MỨC 12 TRÊN PHẦN MỀM

Chọn vùng 3 hoặc vùng 4 trước khí tra cứu:

ÁP DỤNG GIÁ NHÂN CÔNG THEO QUYẾT ĐỊNH 292/QĐ-SXD

Dự toán Eta đã xây dựng giá nhân công cho từng vùng trên phần mềm dự toán ETA. Lưu ý chọn đúng vùng cần thực hiện trước khi tra cứu công việc. Nhân công khi tra sẽ mặc định theo vùng đã chọn không cần điều chỉnh ( vùng 3 hoặc 4 )

TÍNH GIÁ CA MÁY THEO HƯỚNG DẪN TÍNH GIÁ CA MÁY THÔNG TƯ 13/TT-BXD

Tại bảng MÁY THI CÔNG

B1: Chọn phương pháp “tính trực tiếp”

B2: Chọn Chuột phải -> Lắp Giá nhiên liệu từ File giá

 • Phần giá Nhiên liệu điều chỉnh theo giá hiện tại.

Bước 3: Chọn Chuột phải -> Lắp Giá nhân công từ Cơ sở dữ liệu -> lắp theo vùng

Đặt mua phần mềm dự toán ETA giá tốt tại Bắc Giang
Mạnh Thắng ETA – 098 978 6232

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *