Hội nghị công bố đơn giá Lào Cai năm 2021 và hướng dẫn sử dụng Dự toán Eta

Ngày 25/02/2021 Sở Giao thông vận tải – Xây dựng Lào Cai phối hợp với Công ty cổ phần tin học Eta (đơn vị tư vấn lập bộ đơn giá) đã tổ chức Hội nghị công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2021 theo Quyết định 305/QĐ-UBND ban hành ngày 29/01/2021 và hướng dẫn sử dụng Dự toán Eta.

Hội nghị công bố đơn giá Lào Cai năm 2021 hướng dẫn sử dụng Dự toán Eta

Tham gia buổi hội nghị có hơn 200 đại biểu đại diện cho các Sở, Ban ngành, UBND các huyện và các đơn vị tư vấn nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Tại hội nghị các đại biểu đã được đơn vị tư vấn chia sẻ rất nhiều nội dung thay đổi của bộ đơn giá xây dựng công trình năm 2021.

Để thuận tiện cho việc lập cũng như thẩm tra dự toán xây dựng đồng bộ theo bộ đơn giá mới. Ông Nguyễn Văn Lương  – Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải – Xây dựng Lào Cai đã chỉ đạo các đơn vị tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh thống nhất sử dụng Phần mềm Dự toán Eta trong công tác lập, thẩm tra dự toán công trình trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Một số hình ảnh tại hội nghị hướng dẫn sử dụng Dự toán Eta

Ông Nguyễn Văn Lương  – Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải – Xây dựng Lào Cai phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Bà Nguyễn Thị Phương phát biểu khai mạc Hội nghị

Ông Trần Văn Hoàn – Giám đốc Công ty Eta phát biểu tại Hội nghị, chia sẻ về những điểm mới của bộ đơn giá theo Quyết định 305/QĐ-UBND ngày 29/01/2021

hướng dẫn sử dụng Dự toán Eta

Ông Đặng Đức Duy – TP Kinh doanh Công ty Eta hướng dẫn sử dụng Dự toán Eta. Tại hội nghị các đại biểu đã được chia sẻ rất nhiều tính năng ưu việt của phần mềm dự toán Eta. Đảm bảo công tác lập đự toán trên địa bàn tỉnh Lao Cai được nhanh chóng, chính xác tuyệt đối.

Các đại biểu tham dự nghe hướng dẫn áp dụng bộ đơn giá theo Quyết định 305/QĐ-UBND ngày 29/01/2021 cũng như nghe hướng dẫn sử dụng Dự toán Eta.

Hỗ trợ cập nhật đơn giá 305/QĐ-UBND và hướng dẫn sử dụng phần mềm tại tỉnh Lào Cai liên hệ

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *