Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Định năm 2022

Công bố giá vật liệu tỉnh Bình Định của liên sở xây dựng – tài chính năm 2022 được tổng hợp theo bảng dưới:

Năm 2022
Nội dungSố HiệuNgày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 04 năm 2022
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 02. 03 năm 2022132/TB-XD-TC28.03.2022
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 01 năm 202280/TB-XD-TC23.02.2022
Năm 2021
Nội dungSố HiệuNgày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 12 năm 2021748/TB-XD-TC30.12.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 11 năm 2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 10 năm 2021623/TB-XD-TC11.11.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 9 năm 2021520/TB-XD-TC06.10.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 8 năm 2021469/TB-XD-TC08.09.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 7 năm 2021395/TB-XD-TC06.08.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 5 năm 2021230/TB-XD-TC12.05.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 4 năm 2021230/TB-XD-TC13.05.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 3 năm 2021170/TB-XD_TC12.04.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 1, 2 năm 2021109/ TB-XD_TC 05.03.2021

Năm 2020

Nội dungSố HiệuNgày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 10 năm 2020204/ TB-XD_TC 06.11.2020
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 9 năm 2020184/ TB-XD_TC 08.10.2020
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 8 năm 2020168/ TB-XD_TC 10.09.2020
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 7 năm 2020146/ TB-XD_TC 13.08.2020
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 6 năm 2020123/ TB-XD_TC 09.07.2020
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 5 năm 202056/ TB-XD_TC 09.06.2020
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 4 năm 202037/ TB-XD_TC 08.05.2020
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 3 năm 202026/ TB-XD_TC 08.04.2020
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 2 năm 202018/ TB-XD_TC 10.03.2020
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 1 năm 202011/ TB-XD_TC 10.02.2020

Hướng dẫn áp dụng Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Định 2022

Dự toán ETA đã cập nhật toàn bộ dữ liệu giá thông báo vật liệu kèm theo công bố. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

This image has an empty alt attribute; its file name is GIA-VAT-LIEU.png
  • B1 : Trong Sheet “Giá vật liệu”; chọn chuột phải, sau đó chọn ” Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu “.
  • B2 : Sau khi phần mềm hiện ra ” Danh sách giá thông báo”; người dùng tiến hành chọn thời gian, địa bàn cần áp giá để tải về để áp dụng.
This image has an empty alt attribute; its file name is GIA-VAT-LIEU-2.png
  • B3 : Chọn vùng cần áp; và cách thức áp

Ở đây có 3 cách thức áp :

  • Áp giá thấp nhất : áp mức giá cao nhất trong công bố
  • Áp giá cao nhất : áp mức giá cao nhất trong công bố
  • Áp giá nâng cao : thấy các mức giá qua đó lựa chọn mức giá phù hợp
Cần hỗ trợ lập dự toán tỉnh Bình Định, liên hệ Hotline:
Mạnh Thắng ETA – 098 978 6232

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *