Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bến Tre năm 2022

Công bố giá vật liệu tỉnh Bến tre của liên sở xây dựng – tài chính năm 2022 được tổng hợp theo bảng dưới:

Năm 2022
Nội dungSố HiệuNgày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 03 năm 2022
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 2 năm 2022689/SXD-KTVL&XD23.03.2022
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 1 năm 2022390/SXD-KTVL&XD18.02.2022
Năm 2021
Nội dungSố HiệuNgày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 10 năm 20213758/TB-STC-SXD03.11.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 9 năm 20213346/TB-STC-SXD04.10.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 8 năm 20212998/TB-STC-SXD01.09.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 7 năm 20212229/TB-STC-SXD28.07.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 6 năm 20212229/TB-STC-SXD05.07.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 5 năm 20211785/TB-STC-SXD07.06.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 4 năm 20211142/TB-STC-SXD20.04.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 3 năm 2021941/TB-STC-XD02.04.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 2 năm 2021579/TB-STC-XD 05.03.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 2 năm 2021372/TB-STC-XD 04.02.2021
Năm 2020
Nội dungSố HiệuNgày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 11 năm 20204215/TB-STC-XD 08.12.2020
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 10 năm 20203783/TB-STC-XD 09.11.2020
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 9 năm 20203344/TB-STC-XD 02.10.2020

Hướng dẫn áp dụng Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bến Tre 2022

Dự toán ETA đã cập nhật toàn bộ dữ liệu giá thông báo vật liệu kèm theo công bố. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

This image has an empty alt attribute; its file name is GIA-VAT-LIEU.png
  • B1 : Trong Sheet “Giá vật liệu”; chọn chuột phải, sau đó chọn ” Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu “.
  • B2 : Sau khi phần mềm hiện ra ” Danh sách giá thông báo”; người dùng tiến hành chọn thời gian, địa bàn cần áp giá để tải về để áp dụng.
This image has an empty alt attribute; its file name is GIA-VAT-LIEU-2.png
  • B3 : Chọn vùng cần áp; và cách thức áp

Ở đây có 3 cách thức áp :

  • Áp giá thấp nhất : áp mức giá cao nhất trong công bố
  • Áp giá cao nhất : áp mức giá cao nhất trong công bố
  • Áp giá nâng cao : thấy các mức giá qua đó lựa chọn mức giá phù hợp
Cần hỗ trợ lập dự toán tỉnh Bến Tre, liên hệ Hotline:
Mạnh Thắng ETA – 098 978 6232

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *