Giá vật liệu tỉnh Bắc Giang tháng 03 năm 2022

Công bố giá vật liệu tỉnh Bắc Giang năm 2022 được tổng hợp theo bảng dưới đây:

Năm 2022
Nội dungSố HiệuNgày ban hành
Giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 6 năm 2022
Giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 4 năm 2022
Giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 3 năm 202203/TBCBGVLXD-LS17.03.2022
Giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 2 năm 202202/TBCBGVLXD-LS10.03.2022
Giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 1 năm 2022
Năm 2021
Nội dungSố HiệuNgày ban hành
Giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 11 năm 2021 08/TBCBGVLXD-LS 01.11.2021
Giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 10 năm 2021 07/TBCBGVLXD-LS 05.10.2021
Giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 8 năm 2021 06/TBCBGVLXD-LS 02.08.2021
Giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 7 năm 202105/TBCBGVLXD-LS 01.07.2021
Giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 6 năm 202104/TBCBGVLXD-LS 31.05.2021
Giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 4 năm 202102/TBCBGVLXD-LS 12.04.2021
Giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 1 năm 202101/TBCBGVLXD-LS11.01.2021
Năm 2020
Nội dungSố HiệuNgày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 10 năm 202005/TBCBGVLXD-LS 01.10.2020
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 9 năm 202004/TBCBGVLXD-LS 01.09.2020
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 7 năm 202003/TBCBGVLXD-LS 20.07.2020
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 4 năm 202002/TBCBGVLXD-LS 01.04.2020
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 1 năm 202001/TBCBGVLXD-LS 02.01.2020

Hướng dẫn áp dụng Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang 2022

Dự toán ETA đã cập nhật toàn bộ dữ liệu giá thông báo vật liệu kèm theo công bố. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

This image has an empty alt attribute; its file name is GIA-VAT-LIEU.png
  • B1 : Trong Sheet “Giá vật liệu”; chọn chuột phải, sau đó chọn ” Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu “.
  • B2 : Sau khi phần mềm hiện ra ” Danh sách giá thông báo”; người dùng tiến hành chọn thời gian, địa bàn cần áp giá để tải về để áp dụng.
This image has an empty alt attribute; its file name is GIA-VAT-LIEU-2.png
  • B3 : Chọn vùng cần áp; và cách thức áp

Ở đây có 3 cách thức áp :

  • Áp giá thấp nhất : áp mức giá cao nhất trong công bố
  • Áp giá cao nhất : áp mức giá cao nhất trong công bố
  • Áp giá nâng cao : thấy các mức giá qua đó lựa chọn mức giá phù hợp

Cần hỗ trợ lập dự toán tỉnh Bắc Giang, liên hệ Hotline:

Mạnh Thắng ETA – 098 978 6232

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *