Giá vật liệu Liên sở Xây Dựng – Tài Chính thành phố Cần Thơ mới nhất năm 2022

Công bố giá vật liệu thành phố Cần Thơ của liên sở xây dựng – tài chính năm 2022 được tổng hợp theo bảng dưới:

Năm 2022
Nội dungSố HiệuNgày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 4 năm 2022
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 3 năm 2022912/TB-SXD30.03.2022
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 2 năm 2022612/TB-SXD02.03.2022
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 1 năm 2022341/TB-SXD27.01.2022
Năm 2021
Nội dungSố HiệuNgày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 10 năm 2021 10/SXD-CCGĐXD22.10.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 9 năm 2021 09/SXD-CCGĐXD28.09.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 7 năm 2021 07/SXD-CCGĐXD 06.08.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 6 năm 2021 06/SXD-CCGĐXD 29.06.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 5 năm 202105/SXD-CCGĐXD 31.05.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 4 năm 202104/SXD-CCGĐXD 05.05.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 3 năm 202103/SXD-CCGĐXD 06.04.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 2 năm 202102/SXD-CCGĐXD 26.02.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 1 năm 202101/SXD-CCGĐXD28.01.2021
Năm 2020
Nội dungSố HiệuNgày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 12 năm 202012/ SXD-CCGĐXD 23.12.2020
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 11 năm 202011/SXD-CCGĐXD 02.12.2020
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 10 năm 202010/SXD-CCGĐXD 05.11.2020
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 9 năm 20209/SXD-CCGĐXD 07.10.2020
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 8 năm 20208/SXD-CCGĐXD 14.09.2020

Hướng dẫn áp dụng giá vật liệu thành phố Cần Thơ năm 2022

Dự toán ETA đã cập nhật toàn bộ dữ liệu giá thông báo vật liệu kèm theo công bố. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

This image has an empty alt attribute; its file name is GIA-VAT-LIEU.png
  • B1 : Trong Sheet “Giá vật liệu”; chọn chuột phải, sau đó chọn ” Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu “.
  • B2 : Sau khi phần mềm hiện ra ” Danh sách giá thông báo”; người dùng tiến hành chọn thời gian, địa bàn cần áp giá để tải về để áp dụng.
This image has an empty alt attribute; its file name is GIA-VAT-LIEU-2.png
  • B3 : Chọn vùng cần áp; và cách thức áp

Ở đây có 3 cách thức áp :

  • Áp giá thấp nhất : áp mức giá cao nhất trong công bố
  • Áp giá cao nhất : áp mức giá cao nhất trong công bố
  • Áp giá nâng cao : thấy các mức giá qua đó lựa chọn mức giá phù hợp

Công bố Giá vật liệu mới nhất của 63 tỉnh/ thành phố – Mr.Thắng 098 978 623

Cần hỗ trợ lập dự toán tỉnh Cần Thơ, liên hệ Hotline:
Mạnh Thắng ETA – 098 978 6232

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *