Giá vật liệu tỉnh Bình Phước mới nhất năm 2022

Công bố giá vật liệu tỉnh Bình Phước của liên sở xây dựng – tài chính năm 2022 được tổng hợp theo bảng dưới:

Năm 2022
Nội dungSố HiệuNgày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 4 năm 2021/SXD-QLXD
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 3 năm 2021/SXD-QLXD
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 2 năm 2021601/SXD-QLXD 09.03.2022
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 1 năm 2021336/SXD-QLXD 11.02.2022
Năm 2021
Nội dungSố HiệuNgày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 11 năm 20213478/SXD-QLXD25.11.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 10 năm 20213122/SXD-QLXD01.11.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 9 năm 20212748/SXD-QLXD27.09.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 7 năm 20212179/SXD-QLXD04.08.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 6 năm 20211930/SXD-QLXD13.07.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 5 năm 20211547/SXD-QLXD11.06.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 4 năm 20211041/SXD-QLXD27.04.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 3 năm 2021986/SXD-QLXD23.04.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 2 năm 2021695/SXD-QLXD 23.03.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 1 năm 2021428/SXD-QLXD 25.02.2021

Hướng dẫn áp dụng Giá vật liệu tỉnh Bình Phước 2022

Dự toán ETA đã cập nhật toàn bộ dữ liệu giá thông báo vật liệu kèm theo công bố. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

This image has an empty alt attribute; its file name is GIA-VAT-LIEU.png
  • B1 : Trong Sheet “Giá vật liệu”; chọn chuột phải, sau đó chọn ” Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu “.
  • B2 : Sau khi phần mềm hiện ra ” Danh sách giá thông báo”; người dùng tiến hành chọn thời gian, địa bàn cần áp giá để tải về để áp dụng.
This image has an empty alt attribute; its file name is GIA-VAT-LIEU-2.png
  • B3 : Chọn vùng cần áp; và cách thức áp

Ở đây có 3 cách thức áp :

  • Áp giá thấp nhất : áp mức giá cao nhất trong công bố
  • Áp giá cao nhất : áp mức giá cao nhất trong công bố
  • Áp giá nâng cao : thấy các mức giá qua đó lựa chọn mức giá phù hợp
Cần hỗ trợ lập dự toán tỉnh Bình Phước, liên hệ Hotline:
Mạnh Thắng ETA – 098 978 6232

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *