Giá vật liệu liên Sở Tài chính – Xây dựng tỉnh Trà Vinh tháng 5 năm 2021

Năm 2021
Nội dungSố HiệuNgày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 5 năm 2021 địa bàn tỉnh Trà Vinh 05/TB-SXD31.05.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 3 năm 2021 địa bàn tỉnh Trà Vinh 03/TB-SXD 31.03.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 2 năm 2021 địa bàn tỉnh Trà Vinh02/TB-SXD01.03.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 1 năm 2021 địa bàn tỉnh Trà Vinh 01/TB-SXD 29.01.2021
Năm 2020
Nội DungSố HiệuNgày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 12 năm 2020 địa bàn tỉnh Trà Vinh12/TB-SXD09.12.2020
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 11 năm 2020 địa bàn tỉnh Trà Vinh11/TB-SXD27.11.2020
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 10 năm 2020 địa bàn tỉnh Trà Vinh10/TB-SXD30.10.2020
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 09 năm 2020 địa bàn tỉnh Trà Vinh09/TB-SXD30.09.2020
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 08 năm 2020 địa bàn tỉnh Trà Vinh08/TB-SXD28.08.2020

Hướng dẫn áp dụng

Dự toán ETA đã cập nhật toàn bộ dữ liệu giá thông báo vật liệu kèm theo công bố. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

This image has an empty alt attribute; its file name is GIA-VAT-LIEU.png
  • B1 : Trong Sheet “Giá vật liệu”; chọn chuột phải, sau đó chọn ” Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu “.
  • B2 : Sau khi phần mềm hiện ra ” Danh sách giá thông báo”; người dùng tiến hành chọn thời gian, địa bàn cần áp giá để tải về để áp dụng.
This image has an empty alt attribute; its file name is GIA-VAT-LIEU-2.png
  • B3 : Chọn vùng cần áp; và cách thức áp

Ở đây có 3 cách thức áp :

  • Áp giá thấp nhất : áp mức giá cao nhất trong công bố
  • Áp giá cao nhất : áp mức giá cao nhất trong công bố
  • Áp giá nâng cao : thấy các mức giá qua đó lựa chọn mức giá phù hợp
Cần hỗ trợ lập dự toán tỉnh Trà Vinh, liên hệ Hotline:
Mạnh Thắng ETA – 098 978 6232

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *