Giá vật liệu liên Sở Tài chính – Xây dựng tỉnh Thanh Hóa Quý 3 năm 2021

Năm 2021
Nội dungSố HiệuNgày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường Quý 3 năm 20217377/LSXD-TC08.10.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường Quý 2 năm 20214663/LSXD-TC06.07.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường Quý 1 năm 20212231/LSXD-TC09.04.2021

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *