Giá vật liệu liên Sở Tài chính – Xây dựng tỉnh Thái Bình tháng 6/2021

Công bố giá vật liệu tỉnh Thái Bình của liên sở xây dựng – tài chính năm 2021 được tổng hợp theo bảng dưới:

Năm 2021
Nội dungSố HiệuNgày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường Tháng 10 năm 2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường Tháng 9 năm 202110/CB-SXD-STC 13.10.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường Tháng 8 năm 202109/CB-SXD-STC 09.09.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường Tháng 7 năm 2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường Tháng 6 năm 202107/CB-SXD-STC 12.07.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường Tháng 5 năm 202106/CB-SXD-STC10.06.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường Tháng 4 năm 202105/CB-SXD-STC 13.05.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường Tháng 3 năm 202104/CB-SXD-STC14.04.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường Tháng 2 năm 20203/CB-SXD-STC 11.03.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường Tháng 1 năm 202109/CB-SXD-STC 09.02.2021

Hướng dẫn áp dụng giá vật liệu tỉnh Thái Bình

Dự toán ETA đã cập nhật toàn bộ dữ liệu giá thông báo vật liệu kèm theo công bố. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

This image has an empty alt attribute; its file name is GIA-VAT-LIEU.png
  • B1 : Trong Sheet “Giá vật liệu”; chọn chuột phải, sau đó chọn ” Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu “.
  • B2 : Sau khi phần mềm hiện ra ” Danh sách giá thông báo”; người dùng tiến hành chọn thời gian, địa bàn cần áp giá để tải về để áp dụng.
This image has an empty alt attribute; its file name is GIA-VAT-LIEU-2.png
  • B3 : Chọn vùng cần áp; và cách thức áp

Ở đây có 3 cách thức áp :

  • Áp giá thấp nhất : áp mức giá cao nhất trong công bố
  • Áp giá cao nhất : áp mức giá cao nhất trong công bố
  • Áp giá nâng cao : thấy các mức giá qua đó lựa chọn mức giá phù hợp
Cần hỗ trợ lập dự toán tỉnh Thái Bình, liên hệ Hotline:
Mạnh Thắng ETA – 098 978 6232

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *