Giá vật liệu liên Sở Tài chính – Xây dựng tỉnh Tây Ninh

Công bố giá vật liệu tỉnh Tây Ninh của liên sở xây dựng – tài chính năm 2021 được tổng hợp theo bảng dưới:

Năm 2021
Nội dungSố HiệuNgày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 3 năm 2021779/CBVLXD-LS05.04.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 1 năm 2021284/CBVLXD-LS04.02.2021

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *