Giá vật liệu liên Sở Tài chính – Xây dựng tỉnh Quảng Trị tháng 6 năm 2021

Giá vật liệu tỉnh Quảng Trị năm 2021:

Năm 2021
Nội dungSố HiệuNgày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 9 năm 20211963/CB-SXD-STC19.10.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 8 năm 2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 6 năm 20211264/CB-SXD-STC27.07.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 5 năm 20211054/CB-SXD-STC25.06.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 4 năm 2021780/CB-SXD-STC24.05.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 3 năm 2021531/CB-SXD-STC16.04.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 1, 2 năm 2021347/CB-SXD-STC15.03.2021

Hướng dẫn áp dụng Giá vật liệu tỉnh Quảng Trị

Dự toán ETA đã cập nhật toàn bộ dữ liệu giá thông báo vật liệu kèm theo công bố. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

This image has an empty alt attribute; its file name is GIA-VAT-LIEU.png
  • B1 : Trong Sheet “Giá vật liệu”; chọn chuột phải, sau đó chọn ” Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu “.
  • B2 : Sau khi phần mềm hiện ra ” Danh sách giá thông báo”; người dùng tiến hành chọn thời gian, địa bàn cần áp giá để tải về để áp dụng.
This image has an empty alt attribute; its file name is GIA-VAT-LIEU-2.png
  • B3 : Chọn vùng cần áp; và cách thức áp

Ở đây có 3 cách thức áp :

  • Áp giá thấp nhất : áp mức giá cao nhất trong công bố
  • Áp giá cao nhất : áp mức giá cao nhất trong công bố
  • Áp giá nâng cao : thấy các mức giá qua đó lựa chọn mức giá phù hợp
Cần hỗ trợ lập dự toán tỉnh Quảng Trị, liên hệ Hotline:
Mạnh Thắng ETA – 098 978 6232

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *