Giá vật liệu liên Sở Tài chính – Xây dựng tỉnh Kon Tum Quý 2 /2021

Năm 2021
Nội dungSố HiệuNgày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường Quý 2 năm 2021 địa bàn tỉnh Kon Tum 84/TB-SXD14.07.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 5 năm 2021 địa bàn tỉnh Kon Tum 42/TB-SXD19.05.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường Quý 1 năm 2021 địa bàn tỉnh Kon Tum22/TB-SXD15.04.2021

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *