Giá vật liệu liên Sở Tài chính – Xây dựng tỉnh Kiên Giang

Công bố giá vật liệu tỉnh Kiên Giang của liên sở xây dựng – tài chính năm 2021 được tổng hợp theo bảng dưới:

Năm 2021
Nội dungSố HiệuNgày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 12 năm 2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 11 năm 20212651/CB-SXD03.12.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 10 năm 20212475/CB-SXD08.11.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 9 năm 20212157/CB-SXD04.10.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 8 năm 2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 7 năm 2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 6 năm 20211134/CB-SXD15.06.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 5 năm 20211101/CB-SXD03.06.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 4 năm 2021712/CB-SXD22.04.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 3 năm 2021639/CB-SXD12.04.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 2 năm 2021405/CB-SXD10.03.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 1 năm 2021210/CB-SXD05.02.2021

Hướng dẫn áp dụng giá vật liệu tỉnh Kiên Giang

Dự toán ETA đã cập nhật toàn bộ dữ liệu giá thông báo vật liệu kèm theo công bố. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

  • B1 : Trong Sheet “Giá vật liệu”; chọn chuột phải, sau đó chọn ” Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu “.
  • B2 : Sau khi phần mềm hiện ra ” Danh sách giá thông báo”; người dùng tiến hành chọn thời gian, địa bàn cần áp giá để tải về để áp dụng.
  • B3 : Chọn vùng cần áp; và cách thức áp

Ở đây có 3 cách thức áp :

  • Áp giá thấp nhất : áp mức giá cao nhất trong công bố
  • Áp giá cao nhất : áp mức giá cao nhất trong công bố
  • Áp giá nâng cao : thấy các mức giá qua đó lựa chọn mức giá phù hợp
Cần hỗ trợ lập dự toán tỉnh Kiên Giang liên hệ Hotline:
Mạnh Thắng ETA – 098 978 6232

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *