Giá vật liệu liên Sở Tài chính – Xây dựng tỉnh Hậu Giang tháng 03 năm 2022

Công bố giá vật liệu tỉnh Hậu Giang của liên sở xây dựng – tài chính năm 2022 được tổng hợp theo bảng dưới:

Năm 2022
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 4 năm 2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 3 năm 202158/TB-SXD 14.03.2022
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 2 năm 202124/TB-SXD04.02.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 1 năm 2021/TB-SXD14.01.2022
Năm 2021
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 12 năm 2021182/TB-SXD07.12.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 11 năm 2021171/TB-SXD11.11.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 10 năm 2021151/TB-SXD08.10.20221
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 9 năm 2021132/TB-SXD16.09.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 6 năm 202195/TB-SXD15.06.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 5 năm 202178/TB-SXD13.05.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 4 năm 202159/TB-SXD 15.04.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 3 năm 202142/TB-SXD 15.03.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 2 năm 202124/TB-SXD04.02.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 1 năm 202108/TB-SXD14.01.2021
Năm 2020
Nội dungSố hiệuNgày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 12 năm 2020 /TB-SXD 12.2020
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 11 năm 2020 1831/TB-SXD 11.11.2020
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 10 năm 2020 1813/TB-SXD 08.10.2020

Hướng dẫn áp dụng Giá vật liệu tỉnh Hậu Giang 2022

Dự toán ETA đã cập nhật toàn bộ dữ liệu giá thông báo vật liệu kèm theo công bố. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

This image has an empty alt attribute; its file name is GIA-VAT-LIEU.png
  • B1 : Trong Sheet “Giá vật liệu”; chọn chuột phải, sau đó chọn ” Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu “.
  • B2 : Sau khi phần mềm hiện ra ” Danh sách giá thông báo”; người dùng tiến hành chọn thời gian, địa bàn cần áp giá để tải về để áp dụng.
This image has an empty alt attribute; its file name is GIA-VAT-LIEU-2.png
  • B3 : Chọn vùng cần áp; và cách thức áp

Ở đây có 3 cách thức áp :

  • Áp giá thấp nhất : áp mức giá cao nhất trong công bố
  • Áp giá cao nhất : áp mức giá cao nhất trong công bố
  • Áp giá nâng cao : thấy các mức giá qua đó lựa chọn mức giá phù hợp
Cần hỗ trợ lập dự toán tỉnh Hậu Giang, liên hệ Hotline:
Mạnh Thắng ETA – 098 978 6232

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *