Giá vật liệu liên Sở Tài chính – Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh tháng 04 năm 2022

Công bố giá vật liệu tỉnh Hà Tĩnh của liên sở xây dựng – tài chính năm 2022 được tổng hợp theo bảng dưới:

Năm 2022
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 4 năm 2022
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 3 năm 2022790/SXD-QLHĐXD07.04.2022
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 01. 02 năm 2022430/SXD-QLHĐXD 01.03.2022
Năm 2021
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 12 năm 2021 78/SXD-QLHĐXD11.01.2022
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 11 năm 2021 3802/SXD-QLHĐXD14.12.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 10 năm 2021 3446/SXD-QLHĐXD10.11.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 9 năm 2021 3101/SXD-QLHĐXD11.10.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 7 năm 2021 2101/SXD-QLHĐXD 03.08.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 5 năm 20211416/SXD-QLHĐXD02.06.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 4 năm 20211068/SXD-QLHĐXD 04.05.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường Quý 1 năm 2021688/SXD-QLHĐXD 26.03.2021
Năm 2020
Nội dungSố hiệuNgày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường Quý 4 năm 2020
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường Quý 3 năm 20202746/SXD-QLHĐXD 30.09.2020
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường Quý 2 năm 2020
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường Quý 1 năm 2020

Hướng dẫn áp dụng Giá vật Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh 2022

Dự toán ETA đã cập nhật toàn bộ dữ liệu giá thông báo vật liệu kèm theo công bố. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

This image has an empty alt attribute; its file name is GIA-VAT-LIEU.png
  • B1 : Trong Sheet “Giá vật liệu”; chọn chuột phải, sau đó chọn ” Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu “.
  • B2 : Sau khi phần mềm hiện ra ” Danh sách giá thông báo”; người dùng tiến hành chọn thời gian, địa bàn cần áp giá để tải về để áp dụng.
This image has an empty alt attribute; its file name is GIA-VAT-LIEU-2.png
  • B3 : Chọn vùng cần áp; và cách thức áp

Ở đây có 3 cách thức áp :

  • Áp giá thấp nhất : áp mức giá cao nhất trong công bố
  • Áp giá cao nhất : áp mức giá cao nhất trong công bố
  • Áp giá nâng cao : thấy các mức giá qua đó lựa chọn mức giá phù hợp
Cần hỗ trợ lập dự toán tỉnh Hà Tĩnh, liên hệ Hotline:
Mạnh Thắng ETA – 098 978 6232

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *