Giá vật liệu liên Sở Tài chính – Xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 02 năm 2022

Công bố giá vật liệu tỉnh Đồng Tháp của liên sở xây dựng – tài chính năm 2022 được tổng hợp theo bảng dưới:

Năm 2022
Nội dungSố HiệuNgày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 3 năm 2022
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 2 năm 2022562/TB-SXD15.03.2022
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 1 năm 2022288/TB-SXD14.02.2022
Năm 2021
Nội dungSố HiệuNgày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 12 năm 2021 2747/TB-SXD28.12.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 11 năm 2021 2532/TB-SXD08.12.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 10 năm 2021 2277/TB-SXD11.11.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 9 năm 2021 1929/TB-SXD11.10.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 8 năm 2021 1649/TB-SXD08.09.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 7 năm 2021 1474/TB-SXD10.08.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 6 năm 2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 5 năm 2021933/SXD-CBG09.06.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 4 năm 2021774/SXD-CBG20.05.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 3 năm 2021538/SXD-CBG14.04.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 2 năm 2021333/ SXD-CBG 12.03.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 1 năm 2021218/ SXD-CBG 09.02.2021
Năm 2020
Nội dungSố HiệuNgày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 12 năm 202030/SXD-CBG11.01.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 11 năm 20201976/ SXD-CBG 11.12.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 6 năm 20201064/ SXD-CBG 10.07.2021

Hướng dẫn áp dụng giá vật liệu tỉnh Đồng Tháp 2022

Dự toán ETA đã cập nhật toàn bộ dữ liệu giá thông báo vật liệu kèm theo công bố. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

This image has an empty alt attribute; its file name is GIA-VAT-LIEU.png
  • B1 : Trong Sheet “Giá vật liệu”; chọn chuột phải, sau đó chọn ” Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu “.
  • B2 : Sau khi phần mềm hiện ra ” Danh sách giá thông báo”; người dùng tiến hành chọn thời gian, địa bàn cần áp giá để tải về để áp dụng.
This image has an empty alt attribute; its file name is GIA-VAT-LIEU-2.png
  • B3 : Chọn vùng cần áp; và cách thức áp

Ở đây có 3 cách thức áp :

  • Áp giá thấp nhất : áp mức giá cao nhất trong công bố
  • Áp giá cao nhất : áp mức giá cao nhất trong công bố
  • Áp giá nâng cao : thấy các mức giá qua đó lựa chọn mức giá phù hợp
Cần hỗ trợ lập dự toán tỉnh Đồng Tháp, liên hệ Hotline:
Mạnh Thắng ETA – 098 978 6232

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *