Giá vật liệu liên Sở Tài chính – Xây dựng tỉnh Đồng Nai Tháng 2 năm 2022

Giá vật liệu liên Sở Tài chính – Xây dựng tỉnh Đồng Nai năm 2022 cập nhatah tại bảng dưới đây:

Năm 2022
Nội dungSố HiệuNgày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 03 năm 202224.05.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 02 năm 2022549/SXD-QLXD08.03.2022
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 01 năm 2022302/SXD-QLXD09.02.2022
Năm 2021
Nội dungSố HiệuNgày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường Quý 4 năm 202180/SXD-QLXD11.01.2022
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường Quý 3 năm 20213650/CBLS-SXD-STC 08.10.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 6 năm 20212717/CBLS-SXD-STC 12.07.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 4, 5 năm 20211910/CBLS-SXD-STC 24.05.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 2, 3 năm 20211302/CBLS-SXD-STC 08.04.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 1 năm 2021493/CBLS-SXD-STC04.02.2021
Năm 2020
Nội dungSố HiệuNgày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 12 năm 202135/CBLS-SXD-STC12.01.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 8 năm 20204624/CBLS-SXD-STC 08.09.2020
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 8 năm 20203946/CBLS-SXD-STC 05.08.2020

Hướng dẫn áp dụng Giá vật liệu liên tỉnh Đồng Nai 2022

Dự toán ETA đã cập nhật toàn bộ dữ liệu giá thông báo vật liệu kèm theo công bố. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

This image has an empty alt attribute; its file name is GIA-VAT-LIEU.png
  • B1 : Trong Sheet “Giá vật liệu”; chọn chuột phải, sau đó chọn ” Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu “.
  • B2 : Sau khi phần mềm hiện ra ” Danh sách giá thông báo”; người dùng tiến hành chọn thời gian, địa bàn cần áp giá để tải về để áp dụng.
This image has an empty alt attribute; its file name is GIA-VAT-LIEU-2.png
  • B3 : Chọn vùng cần áp; và cách thức áp

Ở đây có 3 cách thức áp :

  • Áp giá thấp nhất : áp mức giá cao nhất trong công bố
  • Áp giá cao nhất : áp mức giá cao nhất trong công bố
  • Áp giá nâng cao : thấy các mức giá qua đó lựa chọn mức giá phù hợp
Cần hỗ trợ lập dự toán tỉnh Đồng Nai, liên hệ Hotline:
Mạnh Thắng ETA – 098 978 6232

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *