Giá vật liệu liên Sở Tài chính – Xây dựng tỉnh Điện Biên tháng 03 năm 2022

Công bố giá vật liệu tỉnh Điện Biên của liên sở xây dựng – tài chính năm 2022 được tổng hợp theo bảng dưới:

Năm 2022
Nội dungSố HiệuNgày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 4 năm 2022
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 3 năm 2022537/SXD-CBGVLXD30.03.2022
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 2 năm 2022311/CBGVLXD-SXD28.02.2022
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 1 năm 2022171/CBGVLXD-SXD25.01.2022
Năm 2021
Nội dungSố HiệuNgày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 10 năm 20212192/CBGVL-SXD29.10.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 9 năm 20211968/CBGVL-SXD29.09.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 7 năm 20211502/CBGVL-SXD30.07.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 6 năm 20211270/CBGVL-SXD30.06.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 5 năm 2021948/CBGVL-SXD28.05.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 4 năm 2021774/SXD-KTXDTH11.05.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 3 năm 2021465/CBGVLXD/XD-TC31.03.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 2 năm 2021338/ CBGVLXD/XD-TC 12.03.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 1 năm 2021157/ CBGVLXD/XD-TC 29.01.2021
Năm 2020
Nội dungSố HiệuNgày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 12 năm 20201988/CBGVLXD/XD-TC30.12.2020
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 11 năm 20201749/CBGVLXD/XD-TC 30.11.2020
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 10 năm 20201520/ CBGVLXD/XD-TC 28.10.2020

Hướng dẫn áp dụng giá vật liệu tỉnh Điện Biên 2022

Dự toán ETA đã cập nhật toàn bộ dữ liệu giá thông báo vật liệu kèm theo công bố. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

This image has an empty alt attribute; its file name is GIA-VAT-LIEU.png
  • B1 : Trong Sheet “Giá vật liệu”; chọn chuột phải, sau đó chọn ” Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu “.
  • B2 : Sau khi phần mềm hiện ra ” Danh sách giá thông báo”; người dùng tiến hành chọn thời gian, địa bàn cần áp giá để tải về để áp dụng.
This image has an empty alt attribute; its file name is GIA-VAT-LIEU-2.png
  • B3 : Chọn vùng cần áp; và cách thức áp

Ở đây có 3 cách thức áp :

  • Áp giá thấp nhất : áp mức giá cao nhất trong công bố
  • Áp giá cao nhất : áp mức giá cao nhất trong công bố
  • Áp giá nâng cao : thấy các mức giá qua đó lựa chọn mức giá phù hợp
Cần hỗ trợ lập dự toán tỉnh Điện Biên, liên hệ Hotline:
Mạnh Thắng ETA – 098 978 6232

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *