Giá vật liệu liên Sở Tài chính – Xây dựng tỉnh Đắk Nông tháng 3 năm 2022

Công bố giá vật liệu tỉnh Đắk Nông của liên sở xây dựng – tài chính năm 2022 được tổng hợp theo bảng dưới:

Năm 2022
Nội dungSố HiệuNgày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 3 năm 2021503/SXD_KT&QLHĐXD22.03.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 1, 2 năm 2021350/SXD_KT&QLHĐXD 09.03.2022
Năm 2021
Nội dungSố HiệuNgày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 10 năm 20212201/SXD_KT&QLHĐXD12.11.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 9 năm 20211956/SXD_KT&QLHĐXD13.10.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 8 năm 20211712/SXD_KT&QLHĐXD13.09.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 7 năm 20211394/SXD-KT29.07.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 5 năm 2021979/SXD_KT&QLHĐXD 04.06.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 4 năm 2021825/SXD_KT&QLHĐXD 13.05.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 2 năm 2021503/SXD_KT&QLHĐXD22.03.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 1 năm 2021166/SXD_KT&QLHĐXD 29.01.2021
Năm 2020
Nội dungSố HiệuNgày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 11, 12 năm 20202322/SXD_KT&QLHĐXD24.12.2020
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 10 năm 20202119/SXD_KT&QLHĐXD 23.11.2020
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 9 năm 20201909/SXD_KT&QLHĐXD 22.10.2020
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 8 năm 20201748/SXD_KT&QLHĐXD 29.09.2020
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 7 năm 20201525/SXD_KT&QLHĐXD 27.08.2020

Hướng dẫn áp dụng giá vật liệu tỉnh Đắk Nông năm 2022

Dự toán ETA đã cập nhật toàn bộ dữ liệu giá thông báo vật liệu kèm theo công bố. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

This image has an empty alt attribute; its file name is GIA-VAT-LIEU.png
  • B1 : Trong Sheet “Giá vật liệu”; chọn chuột phải, sau đó chọn ” Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu “.
  • B2 : Sau khi phần mềm hiện ra ” Danh sách giá thông báo”; người dùng tiến hành chọn thời gian, địa bàn cần áp giá để tải về để áp dụng.
This image has an empty alt attribute; its file name is GIA-VAT-LIEU-2.png
  • B3 : Chọn vùng cần áp; và cách thức áp

Ở đây có 3 cách thức áp :

  • Áp giá thấp nhất : áp mức giá cao nhất trong công bố
  • Áp giá cao nhất : áp mức giá cao nhất trong công bố
  • Áp giá nâng cao : thấy các mức giá qua đó lựa chọn mức giá phù hợp
Cần hỗ trợ lập dự toán tỉnh Đắk Nông, liên hệ Hotline:
Mạnh Thắng ETA – 098 978 6232
Công bố Giá vật liệu mới nhất của 63 tỉnh/ thành phố

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *