Giá vật liệu liên Sở Tài chính – Xây dựng tỉnh Hải Dương tháng 4 năm 2022

Công bố giá vật liệu tỉnh Hải Dương của liên sở xây dựng – tài chính năm 2022 được tổng hợp theo bảng dưới:

Năm 2022
Nội dungSố HiệuNgày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường Tháng 3 năm 2022
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường Tháng 3 năm 2022
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường Tháng 2 năm 202202/STC-SXD 02.03.2022
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường Tháng 1 năm 202201/STC-SXD 08.02.2022
Năm 2021
Nội dungSố HiệuNgày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường Tháng 12 năm 202112/STC-SXD 31.12.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường Tháng 10 năm 202110/STC-SXD 01.11.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường Tháng 7 năm 202107/STC-SXD 30.07.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường Tháng 6 năm 202106/STC-SXD 30.06.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường Tháng 5 năm 202105/STC-SXD 31.05.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường Tháng 4 năm 202104/STC-SXD 29.04.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường Tháng 3 năm 202103/STC-SXD 31.03.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường Tháng 2 năm 202102/STC-SXD 26.02.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường Tháng 1 năm 202101/STC-SXD 29.01.2021

Hướng dẫn áp dụng Giá vật liệu tỉnh Hải Dương 2022

Dự toán ETA đã cập nhật toàn bộ dữ liệu giá thông báo vật liệu kèm theo công bố. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

This image has an empty alt attribute; its file name is GIA-VAT-LIEU.png
  • B1 : Trong Sheet “Giá vật liệu”; chọn chuột phải, sau đó chọn ” Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu “.
  • B2 : Sau khi phần mềm hiện ra ” Danh sách giá thông báo”; người dùng tiến hành chọn thời gian, địa bàn cần áp giá để tải về để áp dụng.
This image has an empty alt attribute; its file name is GIA-VAT-LIEU-2.png
  • B3 : Chọn vùng cần áp; và cách thức áp

Ở đây có 3 cách thức áp :

  • Áp giá thấp nhất : áp mức giá cao nhất trong công bố
  • Áp giá cao nhất : áp mức giá cao nhất trong công bố
  • Áp giá nâng cao : thấy các mức giá qua đó lựa chọn mức giá phù hợp
Cần hỗ trợ lập dự toán tỉnh Hải Dương, liên hệ Hotline:
Mạnh Thắng ETA – 098 978 6232

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *