Giá vật liệu liên Sở Tài chính – Xây dựng thành phố Hải Phòng tháng 04 năm 2022

Công bố giá vật liệu thành phố Hải Phòng của liên sở xây dựng – tài chính năm 2022 được tổng hợp theo bảng dưới:

Năm 2022
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 4 năm 202205/CBG-SXD10.05.2022
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 3 năm 202204/CBG-SXD20.04.2022
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 2 năm 202203/CBG-SXD 22.03.2022
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 1 năm 202202/CBG-SXD 28.02.2022
Năm 2021
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 12 năm 2021 01/CBG-SXD19.01.2022
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 11 năm 2021 12/CBG-SXD16.12.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 10 năm 2021 11/CBG-SXD09.11.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 9 năm 2021 10/CBG-SXD 12.10.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 8 năm 2021 09/CBG-SXD 15.09.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 7 năm 2021 08/CBG-SXD
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 6 năm 2021 07/CBG-SXD 19.07.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 5 năm 202106/CBG-SXD 21.06.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 4 năm 202105/CBG-SXD17.05.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 2 năm 202103/CBG-SXD 15.03.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 1 năm 202102/CBG-SXD 15.03.2021

Hướng dẫn áp dụng giá vật liệu thành phố Hải Phòng năm 2022

Dự toán ETA đã cập nhật toàn bộ dữ liệu giá thông báo vật liệu kèm theo công bố. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

This image has an empty alt attribute; its file name is GIA-VAT-LIEU.png
  • B1 : Trong Sheet “Giá vật liệu”; chọn chuột phải, sau đó chọn ” Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu “.
  • B2 : Sau khi phần mềm hiện ra ” Danh sách giá thông báo”; người dùng tiến hành chọn thời gian, địa bàn cần áp giá để tải về để áp dụng.
This image has an empty alt attribute; its file name is GIA-VAT-LIEU-2.png
  • B3 : Chọn vùng cần áp; và cách thức áp

Ở đây có 3 cách thức áp :

  • Áp giá thấp nhất : áp mức giá cao nhất trong công bố
  • Áp giá cao nhất : áp mức giá cao nhất trong công bố
  • Áp giá nâng cao : thấy các mức giá qua đó lựa chọn mức giá phù hợp
Cần hỗ trợ lập dự toán tỉnh Hải Phòng, liên hệ Hotline:
Mạnh Thắng ETA – 098 978 6232

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *