[ Gia Lai ] Đơn giá nhân công – Ca máy tỉnh theo Quyết định số 40/SXD-QLXD

Ngày 10 tháng 01 năm 2022 SXD tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 40/SXD-QLXD công bố đơn giá nhân công tỉnh Gia Lai năm 2022. Giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

CƠ SỞ SỬ DỤNG VÀO LẬP DỰ TOÁN TRÊN ĐỊA BÀN GIA LAI NĂM 2022

A.    Bộ định mức áp dụng khi lập dự toán địa bàn tỉnh GIA LAI

Bộ định mức được ban hành theo Thông tư số 12/TT-BXD ngày 31/08/2021. Có hiệu lực từ ngày 15/10/2021. Gồm các phần định mức:

 1. Đơn giá xây dựng công trình;
 2. Đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình;
 3. Đơn giá khảo sát xây dựng công trình;
 4. Đơn giá Sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng;
 5. Đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;

Các định mức này đã được cập nhật đầy đủ trên Phần mềm dự toán Eta. Khi sử dụng quý khách vui lòng lựa chọn các đơn giá để tra cứu, làm việc.

B.     Đơn giá nhân công địa bàn tỉnh Gia Lai

Đơn giá nhân công xây dưng tỉnh Gia Lai năm 2022 được xác định theo Quyết định số 40/SXD-QLXD ngày 10 tháng 01 năm 2022 về việc công bố đơn giá nhân công tỉnh Gia Lai năm 2022.

+ Vùng III: thành phố Pleiku.
+ Vùng IV: Các huyện, thị xã còn lại

Căn cứ xác định mức lương theo Quyết định số 40/SXD-QLXD

 • Luật xây dựng ngày 18.06.2014; Luật sửa đổi bổ sùng một số điều của Luật Xây dựng ngày 17.06.2021;
 • Nghị định 10/2021.NĐ-CP ngày 09.02.2021 của chính phủ về Quản lý chi phí Đầu tư xây dựng;
 • Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15.11.2021 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động;
 • Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31.08.2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 • Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31.08.2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

 Theo phụ lục IV thông tư 13/2021/TT-BXD hướng dẫn dùng hệ số các bậc nhân công và phương pháp nội suy đường chéo để tính toán các bậc nhân công khác.

Tải về PDF gốc

Áp dụng Quyết định 40/SXD-QLXD trên Dự toán ETA

ÁP DỤNG GIÁ NHÂN CÔNG THEO QUYẾT ĐỊNH 40/SXD-QLXD

B1 : Chọn cách tính giá nhân công là nhập tay Chọn Chuột phải -> Lắp Giá nhân công từ Cơ sở dữ liệu -> CHỌN NĂM 2022 -> lắp theo khu vực

B2 : Chọn áp dụng theo Quyết định 40/SXD-QLXD theo hướng dẫn:

+ Vùng III: thành phố Pleiku.
+ Vùng IV: Các huyện, thị xã còn lại

TÍNH GIÁ CA MÁY THEO HƯỚNG DẪN TÍNH GIÁ CA MÁY QUYẾT ĐỊNH SỐ 40/SXD-QLXD

Bảng giá cá máy được xác định theo Quyết định số 40/SXD-QLXD  ngày 10.01.2022 về việc công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2022 trên địa bàn  tỉnh Gia Lai.

Bảng giá ca máy theo quyết định 40/SXD-QLXD được ban hành theo 2 vùng dựa theo mức lương nhân công ban hành theo quyết định 40/SXD-QLXD về việc ban hành giá nhân công.

+ Vùng III: thành phố Pleiku.
+ Vùng IV: Các huyện, thị xã còn lại

Mức nhiên liệu được dùng để xây dựng bảng giá ca máy số 40/SXD-SXD như sau:

 1. Xăng RON 92-II: 20.473 đồng/lít – Hệ số nhiên liệu phụ của động cơ xăng là 1.02
 2. Diezel 0,05S: 16.064 đồng/lít – Hệ số nhiên liệu phụ của động cơ Deizel là 1.03
 3. Điện: 1.865 đồng/kwh – Hệ số nhiên liệu phụ của động cơ điện là 1.05

Chú ý, khi lâp dự toán cần tiến hành tính bù giá chênh lệch nhiên liệu giữa mức nhiên liệu thời điểm lập dự toán và giá nhiên liệu gốc dùng tính toán lên bảng giá ca máy số 40/SXD-QLXD ( Lấy giá Vùng 2 của Petrolimex).

Tải về PDF gốc

Đặt mua phần mềm dự toán ETA giá tốt tại Gia Lai
Mạnh Thắng ETA – 098 978 6232

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *