[ Đồng Tháp ] Đơn giá nhân công tỉnh Đồng Tháp theo Quyết định số 514/QĐ-SXD ngày 30.12.2022

Ngày 30 tháng 12 năm 2022 SXD tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 514/QĐ-SXD công bố đơn giá nhân công, giá ca máy tỉnh Đồng Tháp năm 2023. Giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

CƠ SỞ SỬ DỤNG VÀO LẬP DỰ TOÁN TRÊN ĐỊA BÀN ĐỒNG THÁP NĂM 2022

A.    Bộ định mức áp dụng khi lập dự toán địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Bộ định mức được ban hành theo Thông tư số 12/TT-BXD ngày 31/08/2021. Có hiệu lực từ ngày 15/10/2021. Gồm các phần định mức:

 1. Đơn giá xây dựng công trình;
 2. Đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình;
 3. Đơn giá khảo sát xây dựng công trình;
 4. Đơn giá Sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng;
 5. Đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;

Các định mức này đã được cập nhật đầy đủ trên Phần mềm dự toán Eta. Khi sử dụng quý khách vui lòng lựa chọn các đơn giá để tra cứu, làm việc.

B.     Đơn giá nhân công địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2023

Đơn giá xây dưng tỉnh Đồng Tháp năm 2023 được xác định theo Quyết định số 514/QĐ-SXD ngày 30 tháng 12 năm 2022 về việc công bố đơn giá nhân công tỉnh Đồng Tháp năm 2022. Có hiệu lực từ ngày ký ( 30.12.2022 )

Vùng III: áp dụng đối với địa bàn các thành phố Cao Lãnh, Sa Đéc, Hồng Ngự (thành phố trực thuộc tỉnh Đồng Tháp);
Vùng IV: áp dụng đối với các địa bàn còn lại thuộc tỉnh Đồng Tháp;

Căn cứ xác định mức lương theo Quyết định số 514/QĐ-SXD

 • Luật xây dựng ngày 18.06.2014; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17.06.2021;
 • Nghị định 10/2021.NĐ-CP ngày 09.02.2021 của chính phủ về Quản lý chi phí Đầu tư xây dựng;
 • Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15.11.2021 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động;
 • Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31.08.2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 • Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31.08.2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

 Theo phụ lục IV thông tư 13/2021/TT-BXD hướng dẫn dùng hệ số các bậc nhân công và phương pháp nội suy đường chéo để tính toán các bậc nhân công khác.

Tải về PDF gốc

C.     Bảng giá ca máy trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2023

Bảng giá cá máy được xác định theo Quyết định số 514/2022/QĐ_SXD ngày 30.12.2022 về việc công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Bảng giá ca máy theo quyết định QĐ 514/2022/QĐ_SXD được ban hành theo 2 khu vực dựa theo mức lương nhân công ban hành theo quyết định 514/2022/QĐ_SXD về việc ban hành giá nhân công.

Vùng III: áp dụng đối với địa bàn các thành phố Cao Lãnh, Sa Đéc, Hồng Ngự (thành phố trực thuộc tỉnh Đồng Tháp);
Vùng IV: áp dụng đối với các địa bàn còn lại thuộc tỉnh Đồng Tháp;

Mức nhiên liệu được dùng để xây dựng bảng giá ca máy số 469/2022/QĐ_SXD như sau:

Tên nhiên liệuĐơn vịHệ sốGiá Gốc
Dầu diezel (0,05S)Lít1.0320.000 đ
ĐiệnkWh1.051.864,44 đ
Xăng RON 92-II:Lít1.0218.491 đ

Chú ý, khi lâp dự toán cần tiến hành tính bù giá chênh lệch nhiên liệu giữa mức nhiên liệu thời điểm lập dự toán và giá nhiên liệu gốc dùng tính toán lên bảng giá ca máy Quyết định 514/2022/QĐ_SXD

Áp dụng Quyết định 514/QĐ-SXD trên Dự toán ETA

ÁP DỤNG GIÁ NHÂN CÔNG THEO QUYẾT ĐỊNH 514/QĐ-SXD

B1 : Chọn cách tính giá nhân công là nhập tay sau đó click chuột phải, rồi chọn ‘’ Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu ‘

B2 : Chọn áp dụng theo Quyết định 514/QĐ-SXD theo hướng dẫn:

Vùng III: áp dụng đối với địa bàn các thành phố Cao Lãnh, Sa Đéc, Hồng Ngự (thành phố trực thuộc tỉnh Đồng Tháp);
Vùng IV: áp dụng đối với các địa bàn còn lại thuộc tỉnh Đồng Tháp;
ÁP DỤNG GIÁ CA MÁY THEO BẢNG GIÁ CA MÁY SỐ 514/QĐ-SXD

Tương tự như theo tác nhân công:

B1 : Chọn cách tính giá ca máy là nhập tay Chọn Chuột phải -> Lắp iá nhân công từ Cơ sở dữ liệu -> ẤN TẢI VỀ -> CHỌN NĂM 2022 -> lắp theo khu vực

Với công trình được làm ở thời điểm ban hành bảng giá ca máy Quyết định 514/QĐ-SXD thì đến bước trên là xong. Tuy nhiên với các công trình làm ở các thời điểm sau hoặc giá nhiên liệu không trùng khớp với mức giá nhiên liệu trên bảng giá ca máy số Quyết định 514/QĐ-SXD thì cần tính toán bù giá chênh lệch giữa giá thực tế lúc lập dự toán với mức giá được ban hành trên Quyết định 514/QĐ-SXD

Cách thực hiện như sau :

B1 : Áp giá theo vùng thành công theo hướng dẫn trên

B2 . Chọn ‘’ Bù giá’’

B3 : Chọn ” Bù giá ca máy ” sau đó : Bỏ không bù giá nhân công

B 4 : Click chuột phải tại các cột Giá GốcGiá HT chọn “Lắp giá nhiên liệu từ File giá”

 • Phần giá gốc chọn giá theo Quyết định 514/QĐ-SXD
 • Phần giá HT điều chỉnh theo giá hiện tại.
Đặt mua phần mềm dự toán ETA giá tốt tại Đồng Tháp
Mạnh Thắng ETA – 098 978 6232

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *