Đơn giá xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế theo Quyết định 3550/QĐ-UBND ngày 31.12.2021

Ngày 31 tháng 12 năm 2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành các Quyết định số 3550/2021/QĐ-UBND; về việc ban hành đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thừa Thiên Huế 2022. Bộ đơn giá là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đơn giá xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế 2022 theo Quyết định 3550/2022/QĐ-UBND

Căn cứ ban hành

  1. Căn cứ Luật Xây dựng 18/6/2014; Luật Xây dựng sửa đổi ngày 17/6/2020;
  2. Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
  3. Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
  4. Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng;
  5. Căn cứ Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;
  6. Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 4944/TTr- SXD ngày 20/12/2021

Nội dung và hướng dẫn áp dụng bộ đơn giá xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022.

Quyết định có hiệu lực kể từ 01.01.2022 ; và thay thế các bộ đơn giá trước đó của tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung các bộ đơn giá

Điều 1. Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thừa Thiên Huế bao gồm:

Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh ThừaThiên Huế kèm theo Quyết định này, bao gồm:
1. Đơn giá Khảo sát xây dựng công trình;
2. Đơn giá Xây dựng công trình;
3. Đơn giá Lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình;
4. Đơn giá Thí nghiệm chuyên ngành;
5. Đơn giá Sửa chữa và bảo dưỡng công trình;Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/1/2022.

a. Chi phí vật liệu

Là Chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phần rời lẻ; vật liệu luân chuyển cần thiết cho việc hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

Chi phí vật liệu đã bao gồm chi phí hao phụ vật liệu ở khâu thi công; riêng đối với các loại cát xây dựng con bao gồm chi phí hao hụt độ dôi của cát.

Giá vật liệu xây dựng theo công bố giá liên sở Xây dựng – Tài chính Tỉnh Thừa Thiên Huế thời điểm tháng 12 trên địa bàn Thừa Thiên Huế. Mức giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Xem chi tiết giá vật liệu tháng 12/2021: Giá vật liệu liên Sở Tài chính – Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế

b. Chi phí nhân công

Là chi phí của công nhân trực tiếp và công nhân phục vụ cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác xây dựng.

Chi phí nhân công trong các Bộ đơn giá được xác định bằng đơn giá nhân công theo quyết định 2616/QĐ-UBND ngày 15.10.2021.

Nhóm nhân công trong bộ đơn giá xây dựng công trình Thừa Thiên Huế năm 2021 được phân chia cụ thể hơn cho từng công tác theo hướng dẫn tại Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31.08.2021 của Bộ Xây dựng.

[ Huế ] Áp dụng hướng dẫn đơn giá nhân công theo Quyết định số 2616/QĐ-UBND – Mr.Thắng 098 978 6232

c. Chi phí ca máy

Là chi phí sử dụng máy thi công trực tiếp thi công; máy phục vụ cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

Chi phí máy thi công trong Bộ đơn giá được xác định bằng giá ca máy theo quyết định 2607/QĐ-UBND ngày 26.11.2021.

Giá điện (bình quân): 1.684,44 đ/kwh (theo Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của Bộ Công thương)
– Giá xăng, dầu diezel được lấy theo Thông cáo báo chí của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam – Petrolimex.
+ Xăng Ron 92-II: đ/lít.
+ Dầu diezel 0,05S-II: đ/lít.

Áp dụng hướng dẫn giá ca máy theo Quyết định số 2607/QĐ-UBND – Mr.Thắng 098 978 6232

Tải và áp dụng đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thừa Thiên Huế 2022 theo Quyết định 3550/2021/QĐ-UBND trên phần mềm dự toán Eta

Phần mềm Eta đã cập nhật nội dung bộ đơn giá tỉnh Thừa Thiên Huế theo Quyết định 3550/2021/QĐ-UBND. Quý khách vui lòng tải về, áp dụng phục vụ cho công việc.

Để cập nhật và sử dụng bạn vui lòng thực hiện như sau :

Bước 1 : Trong phần tải đơn giá chọn ” Tải về ” hoặc ” Cập nhật ” đơn giá tỉnh ”Thừa Thiên Huế”.

Bước 2 : Chọn tỉnh ”Thừa Thiên Huế” để sử dụng.

Hướng dẫn áp dụng đơn giá 3550/QĐ-UBND tỉnh Thừa Thiên Huế: Tại đây

Trong quá trình áp dụng nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ

Thắng ETA: 098 978 6232

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *