Đơn giá xây dựng tỉnh Tuyên Quang theo Quyết định 128/QĐ-UBND

Ngày 17 tháng 03 năm 2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành các Quyết định số 128/2022/QĐ-UBND; về việc ban hành đơn giá xây dựng công trình tỉnh Tuyên Quang 2022. Bộ đơn giá là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Đơn giá xây dựng tỉnh Tuyên Quang 2022 theo Quyết định 128/2022/QĐ-UBND

Căn cứ ban hành

  1. Căn cứ Luật Xây dựng 18/6/2014; Luật Xây dựng sửa đổi ngày 17/6/2020;
  2. Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
  3. Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
  4. Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng;
  5. Căn cứ Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;
  6. Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 404/TTr- SXD ngày 10/03/2022

Nội dung và hướng dẫn áp dụng bộ đơn giá xây dựng tỉnh Tuyên Quang năm 2022.

Quyết định có hiệu lực kể từ 17.03.2022 ; và thay thế các bộ đơn giá trước đó của tỉnh Tuyên Quang

Nội dung các bộ đơn giá

Điều 1. Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Tuyên Quang bao gồm:

Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang kèm theo Quyết định này, bao gồm:
1. Đơn giá Khảo sát xây dựng công trình;
2. Đơn giá Xây dựng công trình;
3. Đơn giá Lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình;
4. Đơn giá Thí nghiệm chuyên ngành;
5. Đơn giá Sửa chữa và bảo dưỡng công trình;


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ky 17/03/2022.

Tải về PDF gốc

a. Chi phí vật liệu

Là Chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phần rời lẻ; vật liệu luân chuyển cần thiết cho việc hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

ChGiá vật liệu xây dựng trong tập đơn giá được tính theo công bố giá vật liệu xây dựng của Sở Xây dựng và tham khảo giá vật liệu xây dựng của một số tỉnh lân cận đã ban hành bộ đơn giá. Đối với những loại vật liệu xây dựng chưa có trong công bố giá thì tham khảo mức giá tại thị trường. Mức giá vật liệu chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Giá vật liệu tỉnh Tuyên Quang Quý IV năm 2021 – Mr.Thắng 098 978 6232 Ưu đãi 25%

b. Chi phí nhân công

Là chi phí của công nhân trực tiếp và công nhân phục vụ cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác xây dựng.

Chi phí nhân công trong đơn giá được xác định theo mức đơn giá nhân công tại khu vực II (gồm các huyện) căn cứ theo quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 26.01.2022 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng công trình tỉnh Đơn giá nhân công trong tập đơn giá được xác định theo Quyết định số 23/QĐ-SXD ngày 26/01/2022 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Đơn giá nhân công trong tập đơn giá được xác định theo Vùng IV. Trường hợp công trình xây dựng tại Vùng III thì điều chỉnh đơn giá nhân công xây dựng theo vùng tương ứng.

c. Chi phí ca máy

Là chi phí sử dụng máy thi công trực tiếp thi công; máy phục vụ cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

Chi phí máy thi công trong Bộ đơn giá được xác định bằng giá ca máy theo quyết định 26/QĐ-UBND ngày 28.01.2022.

Đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trong tập đơn giá được xác định theo Quyết định số 26/QĐ-SXD ngày 28/01/2022 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Đơn giá ca máy trong tập đơn giá được xác định theo Vùng IV. Trường hợp công trình xây dựng tại Vùng III thì điều chỉnh đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng theo vùng tương ứng.

Giá điện (bình quân): 1.684,44 đ/kwh (theo Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của Bộ Công thương)
– Giá xăng, dầu diezel được lấy theo Thông cáo báo chí của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam – Petrolimex.
+ Xăng Ron 92-II: 21.873đ/lít.
+ Dầu diezel 0,05S-II: 17.518đ/lít.

Tải và áp dụng đơn giá xây dựng công trình tỉnh Tuyên Quang 2022 theo Quyết định 128/2022/QĐ-UBND trên phần mềm dự toán Eta

Phần mềm Eta đã cập nhật nội dung bộ đơn giá tỉnh Tuyên Quang theo Quyết định 128/2022/QĐ-UBND. Quý khách vui lòng tải về, áp dụng phục vụ cho công việc.

Để cập nhật và sử dụng bạn vui lòng thực hiện như sau :

Bước 1 : Trong phần tải đơn giá chọn ” Tải về ” hoặc ” Cập nhật ” đơn giá tỉnh ”Tuyên Quang”.

Bước 2 : Chọn tỉnh ”Tuyên Quang” để sử dụng.

Hướng dẫn áp dụng đơn giá 1288/QĐ-UBND tỉnh Tuyên Quang Tại đây

Trong quá trình áp dụng nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ

Thắng ETA: 098 978 6232

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *