Đơn giá xây dựng tỉnh Quảng Trị theo Quyết định 996/QĐ-UBND

Ngày 12 tháng 04 năm 2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành các Quyết định số 996/2022/QĐ-UBND; về việc ban hành đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Trị 2022. Bộ đơn giá là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Đơn giá xây dựng tỉnh Quảng Trị 2022 theo Quyết định 996/2022/QĐ-UBND

Căn cứ ban hành

  1. Căn cứ Luật Xây dựng 18/6/2014; Luật Xây dựng sửa đổi ngày 17/6/2020;
  2. Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
  3. Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
  4. Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng;
  5. Căn cứ Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;
  6. Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh và Sở Xây dựng tại Tờ trình số 604/TTr-SXD ngày 05/4/2022.

Nội dung và hướng dẫn áp dụng bộ đơn giá xây dựng tỉnh Quảng Trị năm 2022.

Quyết định có hiệu lực kể từ 12.04.2022 ; và thay thế các bộ đơn giá trước đó của tỉnh Quảng Trị

Nội dung các bộ đơn giá

Điều 1. Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Trị bao gồm:

Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Trị kèm theo Quyết định này, bao gồm:
1. Đơn giá Khảo sát xây dựng công trình;
2. Đơn giá Xây dựng công trình;
3. Đơn giá Lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình;
4. Đơn giá Thí nghiệm chuyên ngành;
5. Đơn giá Sửa chữa và bảo dưỡng công trình;


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ky 12/04/2022.

Tải về PDF gốc

a. Chi phí vật liệu

Là Chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phần rời lẻ; vật liệu luân chuyển cần thiết cho việc hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

Giá vật liệu xây dựng trong tập đơn giá được tính theo công bố giá vật liệu xây dựng của Sở Xây dựng và tham khảo giá vật liệu xây dựng trên thị trường thời điểm Quý 4 năm 2021. Đối với những loại vật liệu xây dựng chưa có trong công bố giá thì tham khảo mức giá tại thị trường. Mức giá vật liệu chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Giá vật liệu liên Sở Tài chính – Xây dựng tỉnh Quảng Trị Quý 4 năm 2021 – Mr.Thắng 098 978 6232

b. Chi phí nhân công

Là chi phí của công nhân trực tiếp và công nhân phục vụ cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác xây dựng.

Chi phí nhân công trong đơn giá được xác định theo mức đơn giá nhân công tại Quyết định số 3148/QĐ-UBND ngày 15/10/2021.

[ Quảng Trị ] Đơn giá nhân công tỉnh Quảng Trị theo Quyết định số 3148/QĐ-UBND ngày 15.10.2021

c. Chi phí ca máy

Là chi phí sử dụng máy thi công trực tiếp thi công; máy phục vụ cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

Chi phí máy thi công trong Bộ đơn giá được xác định bằng giá ca máy theo quyết định 4543/QĐ-UBND ngày 31.12.2021

Giá điện (bình quân): 1.684,44 đ/kwh (theo Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của Bộ Công thương)
– Giá xăng, dầu diezel được lấy theo Thông cáo báo chí của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam – Petrolimex.
+ Xăng Ron 92-II: 20.473đ/lít.
+ Dầu diezel 0,05S-II: 16.064đ/lít.

Tải và áp dụng đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Trị 2022 theo Quyết định 996/2022/QĐ-UBND trên phần mềm dự toán Eta

Phần mềm Eta đã cập nhật nội dung bộ đơn giá tỉnh Quảng Trị theo Quyết định 996/2022/QĐ-UBND. Quý khách vui lòng tải về, áp dụng phục vụ cho công việc.

Để cập nhật và sử dụng bạn vui lòng thực hiện như sau :

Bước 1 : Trong phần tải đơn giá chọn ” Tải về ” hoặc ” Cập nhật ” đơn giá tỉnh ”Quảng Trị”.

Bước 2 : Chọn tỉnh ”Quảng Trị” để sử dụng.

Hướng dẫn áp dụng đơn giá 996/QĐ-UBND tỉnh Quảng Trị Tại đây

Trong quá trình áp dụng nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ

Thắng ETA: 098 978 6232

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *