Đơn giá xây dựng tỉnh Phú Thọ theo Quyết định 2629/QĐ-UBND

Ngày 05 tháng 10 năm 2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành các Quyết định số 2629/2022/QĐ-UBND; về việc ban hành đơn giá xây dựng công trình tỉnh Phú Thọ 2022. Bộ đơn giá là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Đơn giá xây dựng tỉnh Phú Thọ 2022 theo Quyết định 2629/2022/QĐ-UBND

Căn cứ ban hành

 1. Căn cứ Luật Xây dựng 18/6/2014; Luật Xây dựng sửa đổi ngày 17/6/2020;
 2. Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 3. Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 4. Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng;
 5. Căn cứ Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;
 6. Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 153/TTr-SXD ngày 28/9/2022.

Nội dung và hướng dẫn áp dụng bộ đơn giá xây dựng tỉnh Phú Thọ năm 2022.

Quyết định có hiệu lực kể từ 05.10.2022 ; và thay thế các bộ đơn giá trước đó của tỉnh Phú Thọ

Nội dung các bộ đơn giá

Điều 1. Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Phú Thọ bao gồm:

Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Phú Thọ kèm theo Quyết định này, bao gồm:
1. Đơn giá Khảo sát xây dựng công trình;
2. Đơn giá Xây dựng công trình;
3. Đơn giá Lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình;
4. Đơn giá Thí nghiệm chuyên ngành;
5. Đơn giá Sửa chữa và bảo dưỡng công trình;


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký 05/10/2022.

Tải về PDF gốc

a. Chi phí vật liệu

Là Chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phần rời lẻ; vật liệu luân chuyển cần thiết cho việc hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

Giá vật liệu xây dựng trong tập đơn giá được tính theo công bố giá vật liệu xây dựng của Sở Xây dựng và tham khảo giá vật liệu xây dựng trên thị trường thời điểm Quý 2 năm 2022. Đối với những loại vật liệu xây dựng chưa có trong công bố giá thì tham khảo mức giá tại thị trường. Mức giá vật liệu chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

b. Chi phí nhân công

Là chi phí của công nhân trực tiếp và công nhân phục vụ cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác xây dựng.

Chi phí nhân công trong đơn giá được xác định theo Quyết định số 84/QĐ-SXD ngày 01/06/2022 của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Chi phí nhân công trong đơn giá tính cho vùng
II (thành phố Việt Trì). Trong quá trình áp dụng đơn giá, với nhân công thuộc vùng khác được xác định theo quy định hiện hành, bù trừ trực tiếp và đưa vào khoản mục chi phí nhân công trong dự toán.

[ Phú Thọ ] Đơn giá nhân công theo Quyết định số 84/2022/QĐ-SXD – Mr.Thắng 0989786232

c. Chi phí ca máy

Là chi phí sử dụng máy thi công trực tiếp thi công; máy phục vụ cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

Chi phí máy thi công được xác định theo Quyết định số 90/QĐ-SXD ngày 22/06/2022 của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ về việc công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

 • Vùng II: Thành phố Việt Trì;
  Vùng III: Thị xã Phú Thọ và các huyện: Phù Ninh, Lâm Thao, Thanh Ba, Tam Nông;
  Vùng IV: Các huyện còn lại.
 1. Mức nhiên liệu được dùng để xây dựng bảng giá ca máy số 90/2022/QĐ_SXD như sau:
 2. Xăng RON 92-II: 25. 155 đồng/lít – Hệ số nhiên liệu phụ của động cơ xăng là 1.02
 3. Diezel 0,05S: 23.500 đồng/lít – Hệ số nhiên liệu phụ của động cơ Deizel là 1.03
 4. Điện: 1864.44 đồng/kwh – Hệ số nhiên liệu phụ của động cơ điện là 1.05
 5. Chú ý, khi lâp dự toán cần tiến hành tính bù giá chênh lệch nhiên liệu giữa mức nhiên liệu thời điểm lập dự toán và giá nhiên liệu gốc dùng tính toán lên bảng giá ca máy Quyết định 90/2022/QĐ_SXD

[ Phú Thọ ] Áp dụng hướng dẫn giá ca máy theo Quyết định số 90/2022/QĐ_SXD – Mr.Thắng 0989786232 Ưu đãi 25%

Tải và áp dụng đơn giá xây dựng công trình tỉnh Phú Thọ 2022 theo Quyết định 2629/2022/QĐ-UBND trên phần mềm dự toán Eta

Phần mềm Eta đã cập nhật nội dung bộ đơn giá tỉnh Phú Thọ theo Quyết định 2629/2022/QĐ-UBND. Quý khách vui lòng tải về, áp dụng phục vụ cho công việc.

Để cập nhật và sử dụng bạn vui lòng thực hiện như sau :

Bước 1 : Trong phần tải đơn giá chọn ” Tải về ” hoặc ” Cập nhật ” đơn giá tỉnh ”Phú Thọ”.

Bước 2 : Chọn tỉnh ”Phú Thọ” để sử dụng. Chọn đơn giá 2629/QĐ-UBND

Hướng dẫn áp dụng đơn giá 2629/QĐ-UBND tỉnh Phú Thọ Tại đây

Trong quá trình áp dụng nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ

Thắng ETA: 098 978 6232

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *