Đơn giá xây dựng tỉnh Ninh Bình theo Quyết định 1044/QĐ-UBND

Ngày 16 tháng 11 năm 2022, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 1044/2022/QĐ-UBND; về việc ban hành đơn giá xây dựng công trình 2022.

Đơn giá xây dựng tỉnh Ninh Bình 2022 theo Quyết định 1044/2022/QĐ-UBND

Căn cứ ban hành

 1. Căn cứ Luật Xây dựng 18/6/2014; Luật Xây dựng sửa đổi ngày 17/6/2020;
 2. Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 3. Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 4. Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng;
 5. Căn cứ Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;
 6. Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 3263/TTr-SXD ngày 10/11/2022.

Nội dung và hướng dẫn áp dụng bộ đơn giá xây dựng tỉnh Ninh Bình năm 2022.

Quyết định có hiệu lực kể từ 16.11.2022 ; và thay thế các bộ đơn giá trước đó của tỉnh Ninh Bình

Nội dung các bộ đơn giá

Điều 1. Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Ninh Bình bao gồm:

Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Bình kèm theo Quyết định này; bao gồm
1. Đơn giá Khảo sát xây dựng công trình;
2. Đơn giá Xây dựng công trình;
3. Đơn giá Lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình;
4. Đơn giá Thí nghiệm chuyên ngành;
5. Đơn giá Sửa chữa và bảo dưỡng công trình;


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký 16/11/2022.

CHÚ Ý: BỘ ĐƠN GIÁ GỒM ̀PHẦN ĐƯỢC XÂY DỰNG CHO VÙNG 1: THÀNH PHỐ NINH BÌNH. CÁC KHU VỰC KHÁC THỰC HIỆN BÙ GIÁ CHÊNH LỆCH

 • Ghi chú:
  Khu vực 1: Thành phố Ninh Bình.
  Khu vực 2: Thành phố Tam Điệp; các huyện Gia Viễn, Yên Khánh, Hoa Lư.
  Khu vực 3: Các huyện Nho Quan, Kim Sơn, Yên Mô.

Tải về PDF gốc

a. Chi phí vật liệu

Giá vật liệu theo công bố đơn giá vật liệu xây dựng thời điểm tháng 8 năm 2022 của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng). Đối với những loại vật liệu xây dựng chưa có trong công bố giá thì tạm tính theo giá tham khảo tại thị trường;

Trong quá trình áp dụng tập đơn giá, các đơn vị cần căn cứ giá vật liệu tại thời điểm áp dụng để tính toán bù trừ chênh lệch chi phí vật liệu và đưa trực tiếp vào khoản mục chi phí vật liệu trong dự toán.

b. Chi phí nhân công

Là chi phí của công nhân trực tiếp và công nhân phục vụ cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác xây dựng.

Chi phí nhân công trong đơn giá được xác định theo Quyết đinh số 2053/QĐ-SXD ngày 02/8/2022 của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Chi phí nhân công trong đơn giá tính cho khu vực 1 (thành phố Ninh Bình).

 • Ghi chú:
  Khu vực 1: Thành phố Ninh Bình.
  Khu vực 2: Thành phố Tam Điệp; các huyện Gia Viễn, Yên Khánh, Hoa Lư.
  Khu vực 3: Các huyện Nho Quan, Kim Sơn, Yên Mô.

[ Ninh Bình ] Đơn giá nhân công theo Quyết định số 2053/2022/QĐ-SXD – Mr.Thắng 0989786232

c. Chi phí ca máy

Chi phí máy thi công được xác định theo Quyết định số 2370/QĐ-SXD ngày 26/8/2022 của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình về việc công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Ghi chú:
Khu vực 1: Thành phố Ninh Bình.
Khu vực 2: Thành phố Tam Điệp; các huyện Gia Viễn, Yên Khánh, Hoa Lư.
Khu vực 3: Các huyện Nho Quan, Kim Sơn, Yên Mô.

– Giá điện (bình quân): 1.864,44 đ/kwh (theo Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của Bộ Công thươnG
– Giá xăng, dầu diezel tính bình quân trong tháng 4/2022 theo các thông cáo báo chí của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam – Petrolimex.
+ Giá Xăng RON 95-III: 25.350 đồng/lít
+ Giá Dầu diezel (0,05S): 22.639 đồng/lít

Chú ý, khi lâp dự toán cần tiến hành tính bù giá chênh lệch nhiên liệu giữa mức nhiên liệu thời điểm lập dự toán và giá nhiên liệu gốc dùng tính toán lên bảng giá ca máy Quyết định 2370/2022/QĐ_SXD

[ Ninh Bình ] Áp dụng hướng dẫn giá ca máy theo Quyết định số 2370/2022/QĐ_SXD – Mr.Thắng 0989786232

Tải và áp dụng đơn giá xây dựng công trình tỉnh Ninh Bình 2022 theo Quyết định 1044/2022/QĐ-UBND trên phần mềm dự toán Eta

Phần mềm Eta đã cập nhật nội dung bộ đơn giá tỉnh Ninh Bình theo Quyết định 1044/2022/QĐ-UBND. Quý khách vui lòng tải về, áp dụng phục vụ cho công việc.

Để cập nhật và sử dụng bạn vui lòng thực hiện như sau :

Bước 1 : Trong phần tải đơn giá chọn ” Tải về ” hoặc ” Cập nhật ” đơn giá tỉnh ”Ninh Bình”.

Bước 2 : Chọn tỉnh ”Ninh Bình” để sử dụng. Chọn đơn giá 1044/QĐ-UBND để sử dụng tra cứu và lập dự toán.

 • Ghi chú:
 • Khu vực 1: Thành phố Ninh Bình – Đơn giá gốc.
 • Khu vực 2: Thành phố Tam Điệp; các huyện Gia Viễn, Yên Khánh, Hoa Lư.
 • Khu vực 3: Các huyện Nho Quan, Kim Sơn, Yên Mô.

Hướng dẫn áp dụng đơn giá 1044/QĐ-UBND tỉnh Ninh Bình. Tại đây

Trong quá trình áp dụng nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ

Thắng ETA: 098 978 6232

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *