Đơn giá xây dựng tỉnh Nam Định theo Quyết định 1232/QĐ-UBND

Ngày 11 tháng 07 năm 2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành các Quyết định số 1232/2022/QĐ-UBND; về việc ban hành đơn giá xây dựng công trình tỉnh Nam Định 2022. Bộ đơn giá là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Đơn giá xây dựng tỉnh Nam Định 2022 theo Quyết định 1232/2022/QĐ-UBND

Căn cứ ban hành

  1. Căn cứ Luật Xây dựng 18/6/2014; Luật Xây dựng sửa đổi ngày 17/6/2020;
  2. Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
  3. Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
  4. Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng;
  5. Căn cứ Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;
  6. Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh và Sở Xây dựng tại Tờ trình số 57/TTr-SXD ngày 24/06/2022.

Nội dung và hướng dẫn áp dụng bộ đơn giá xây dựng tỉnh Nam Định năm 2022.

Quyết định có hiệu lực kể từ 11.07.2022 ; và thay thế các bộ đơn giá trước đó của tỉnh Nam Định

Nội dung các bộ đơn giá

Điều 1. Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Nam Định bao gồm:

Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Nam Định kèm theo Quyết định này, bao gồm:
1. Đơn giá Khảo sát xây dựng công trình;
2. Đơn giá Xây dựng công trình;
3. Đơn giá Lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình;
4. Đơn giá Thí nghiệm chuyên ngành;
5. Đơn giá Sửa chữa và bảo dưỡng công trình;


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký 11/07/2022.

Tải về PDF gốc

a. Chi phí vật liệu

Là Chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phần rời lẻ; vật liệu luân chuyển cần thiết cho việc hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

Giá vật liệu xây dựng trong tập đơn giá được tính theo công bố giá vật liệu xây dựng của Sở Xây dựng và tham khảo giá vật liệu xây dựng trên thị trường thời điểm Quý 1 năm 2021. Đối với những loại vật liệu xây dựng chưa có trong công bố giá thì tham khảo mức giá tại thị trường. Mức giá vật liệu chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Trong quá trình áp dụng đơn giá, nếu giá vật liệu thực tế tại thời điểm lập dự toán (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng) chênh lệch so với giá vật liệu đã tính trong đơn giá thì được bù trừ chênh lệch theo nguyên tắc sau: Các đơn vị căn cứ vào giá vật liệu thực tế (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng) tại từng khu vực; ở từng thời điểm do cơ quan quản lý giá xây dựng công bố và số
lượng vật liệu đã sử dụng theo định mức để tính toán chi phí vật liệu thực tế, sau đó so sánh với chi phí vật liệu trong đơn giá để xác định mức chênh lệch chi phí vật liệu và đưa trực tiếp vào khoản mục chi phí vật liệu trong dự toán.

b. Chi phí nhân công

Đơn giá nhân công trong tập đơn giá được xác định theo Khu vực I gồm: Thành phố Nam Định và huyện Mỹ Lộc. Trường hợp công trình xây dựng tại Khu vực II gồm: Các huyện còn lại thì điều chỉnh đơn giá nhân công xây dựng theo khu vực tương ứng.

c. Chi phí ca máy

Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trong tập đơn giá được xác định theo Khu vực I gồm: Thành phố Nam Định và huyện Mỹ Lộc. Trường hợp công trình xây dựng tại Khu vực II gồm: Các huyện còn lại thì điều chỉnh giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng theo khu vực tương ứng.

Tải và áp dụng đơn giá xây dựng công trình tỉnh Nam Định 2022 theo Quyết định 1232/2022/QĐ-UBND trên phần mềm dự toán Eta

Phần mềm Eta đã cập nhật nội dung bộ đơn giá tỉnh Nam Định theo Quyết định 1232/2022/QĐ-UBND. Quý khách vui lòng tải về, áp dụng phục vụ cho công việc.

Để cập nhật và sử dụng bạn vui lòng thực hiện như sau :

Bước 1 : Trong phần tải đơn giá chọn ” Tải về ” hoặc ” Cập nhật ” đơn giá tỉnh ”Nam Định”.

Bước 2 : Chọn tỉnh “Nam Định” để sử dụng.

Hướng dẫn áp dụng đơn giá 1232/QĐ-UBND tỉnh Nam Định Tại đây

Trong quá trình áp dụng nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ

Thắng ETA: 098 978 6232

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *