Đơn giá xây dựng tỉnh Nam Định năm 2020 theo Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND

Ngày 3 tháng 12 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND; ban hành đơn giá xây dựng tỉnh Nam Định năm 2020. Đơn giá là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Đơn giá xây dựng tỉnh Nam Định năm 2020 theo Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND

Căn cứ ban hành

 1. Luật Xây dựng ngày 18/6/2014.
 2. Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng..
 3. Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 4. Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 5. Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng; ban hành định mức xây dựng.
 6. Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng; hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng
 7. Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng.
 8. Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 của Bộ Xây dựng; Sửa đổi, bổ sụng một số điều của 04 thông tư liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Hướng dẫn áp dụng và xử lý chuyển tiếp.

 1. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15/12/2020.

2. Bộ đơn giá gồm các phần sau :

 1. Đơn giá xây dựng công trình.
 2. Đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình.
 3. Đơn giá khảo sát xây dựng công trình.
 4. Đơn giá sửa chữa và bảo dưỡng công trình.
 5. Đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

Nội dung đơn giá xây dựng tỉnh Nam Định năm 2020 theo Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND

a. Chi phí vật liệu

Là Chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phần rời lẻ; vật liệu luân chuyển cần thiết cho việc hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

Chi phí vật liệu đã bao gồm chi phí hao phụ vật liệu ở khâu thi công; riêng đối với các loại cát xây dựng con bao gồm chi phí hao hụt độ dôi của cát.

Giá vật liệu xây dựng theo công bố giá liên sở Xây dựng – Tài chính. Mức giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

b. Chi phí nhân công

Là chi phí của công nhân trực tiếp và công nhân phục vụ cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng từ khi chuẩn bị đến khi kết thuc công tác xây dựng.

Đơn giá nhân công xây dựng trong các tập đơn giá được xác định cho khu vực I ( thành phố Nam Định và huyện Mỹ Lộc); theo quyết định số 1970/QĐ-UBND ngày 10/8/2020 của UBND tỉnh Nam Định. Trường hợp công trình xây dựng tại khu vực II thì điều chỉnh đơn giá nhân công xây dựng theo khu vực tương ứng.

c. Chi phí ca máy

Là chi phí sử dụng máy thi công trực tiếp thi công; máy phục vụ cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

Giá ca máy và thiết bị xây dựng trong tập đơn giá được xác định cho khu vực I theo Quyết định số 2041/QĐ-UBNd ngày 18/8/2020 của UBND tỉnh Nam Định. Trường hợp xây dựng tại khu vực II thì điều chỉnh giá ca máy tương ứng.

Đơn vị tư vấn xây dựng

Công ty cổ phần tin học Eta là đơn vị tư vấn phối hợp cùng Sở Xây dưng tỉnh Nam Định xây dựng bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Nam Định năm 2020.

Dự toán ETA đã cập nhật toàn bộ dữ liệu của bộ đơn giá vào phần mềm để khách hàng sử dụng. Dữ liệu trên phần mềm là dữ liệu gốc, đảm bảo độ chính xác, cập nhật nhanh chóng.

Trong quá trình lập dự toán, các bạn cần cập nhật dữ liệu mới nhất và hướng dẫn áp dụng bộ đơn giá mới trên phần mềm, các bạn vui lòng liên hệ hotlien để được hỗ trợ.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *