Đơn giá xây dựng tỉnh Kiên Giang theo Quyết định 3023-3027/QĐ-UBND ngày 08.12.2021

Ngày 08 tháng 12 năm 2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành các Quyết định số 3023-3024-3025-3026-3027/2021/QĐ-UBND; về việc ban hành đơn giá xây dựng công trình tỉnh Kiên Giang 2021. Bộ đơn giá là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Đơn giá xây dựng tỉnh Kiên Giang 2021 theo Quyết định 3027/2021/QĐ-UBND

Căn cứ ban hành

  1. Căn cứ Luật Xây dựng 18/6/2014; Luật Xây dựng sửa đổi ngày 17/6/2020;
  2. Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
  3. Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 2542/TTr- SXD ngày 17/11/2021

Các phần đơn giá được công bố

Nội dung và hướng dẫn áp dụng bộ đơn giá xây dựng tỉnh Kiên Giang năm 2021.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành; và thay thế các bộ đơn giá trước đó của tỉnh Kiên Giang.

Nội dung các bộ đơn giá

Điều 1. Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Kiên Giang bao gồm:

1. Đơn giá Lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình tỉnh Kiên Giang_Quyết định số 3023/QĐ-UBND.

2. Đơn giá Sửa chữa và bảo dưỡng công trình tỉnh Kiên Giang_Quyết định số 3024/QĐ-UBND
3. Đơn giá Khảo sát xây dựng công trình tỉnh Kiên Giang_Quyết định số 3025/QĐ-UBND.
4. Đơn giá Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tỉnh Kiên Giang_Quyết định số 3026/QĐ-UBND.
5. Đơn giá Xây dựng công trình tỉnh Kiên Giang_Quyết định số 3027/QĐ-UBND.
Mỗi bộ đơn giá được xây dựng cho 3 vùng:
Vùng II: Gồm các thành phố :Rạch Giá, Hà Tiên, Phú Quốc
Vùng III: Gồm Các huyện: Kiên Lương, Kiên Hải, Châu Thành
Vùng IV: Các huyện còn lại.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký 08/12/2021.

a. Chi phí vật liệu

Là Chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phần rời lẻ; vật liệu luân chuyển cần thiết cho việc hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

Chi phí vật liệu đã bao gồm chi phí hao phụ vật liệu ở khâu thi công; riêng đối với các loại cát xây dựng con bao gồm chi phí hao hụt độ dôi của cát.

Giá vật liệu xây dựng theo công bố giá liên sở Xây dựng – Tài chính Thành phố Kiên Giang thời điểm Tháng 11/2021. Mức giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Xem chi tiết giá vật liệu tháng 11/2021: Giá vật liệu liên Sở Tài chính – Xây dựng tỉnh Kiên Giang – Mr.Thắng 098 978 6232

b. Chi phí nhân công

Là chi phí của công nhân trực tiếp và công nhân phục vụ cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác xây dựng.

Chi phí nhân công trong các Bộ đơn giá được xác định bằng đơn giá nhân công theo quyết định 2430/QĐ-UBND ngày 13.10.2021 cho từng vùng.

  • Vùng II: Gồm các thành phố: Rạch Giá, Hà Tiên, Phú Quốc
  • Vùng III: Gồm Các huyện: Kiên Lương, Kiên Hải, Châu Thành
  • Vùng IV: Các huyện còn lại.

Nhóm nhân công trong bộ đơn giá xây dựng công trình Kiên Giang năm 2021 được phân chia cụ thể hơn cho từng công tác theo hướng dẫn tại Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31.08.2021 của Bộ Xây dựng.

c. Chi phí ca máy

Là chi phí sử dụng máy thi công trực tiếp thi công; máy phục vụ cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

Chi phí máy thi công trong Bộ đơn giá được xác định bằng giá ca máy theo quyết định 2693/QĐ-UBND ngày 04.11.2021 cho từng vùng.
Vùng II: Gồm các thành phố: Rạch Giá, Hà Tiên, Phú Quốc
Vùng III: Gồm Các huyện: Kiên Lương, Kiên Hải, Châu Thành
Vùng IV: Các huyện còn lại.

Tải và áp dụng đơn giá xây dựng công trình tỉnh Kiên Giang 2021 theo Quyết định 3027/2021/QĐ-UBND trên phần mềm dự toán Eta

Phần mềm Eta đã cập nhật nội dung bộ đơn giá tỉnh Cao Bằng theo Quyết định 3023-3027/2021/QĐ-UBND. Quý khách vui lòng tải về, áp dụng phục vụ cho công việc.

Để cập nhật và sử dụng bạn vui lòng thực hiện như sau :

Bước 1 : Trong phần tải đơn giá chọn ” Tải về ” hoặc ” Cập nhật ” đơn giá tỉnh ”Kiên Giang”.

Bước 2 : Chọn tỉnh ”Kiên Giang” để sử dụng.

Hướng dẫn áp dụng đơn giá 1338/QĐ-UBND tỉnh Kiên Giang: Tại đây

Trong quá trình áp dụng nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ

Thắng ETA: 098 978 6232

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *