Đơn giá xây dựng tỉnh Hà Tĩnh theo Quyết định 1994/QĐ-UBND

Ngày 28 tháng 09 năm 2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành các Quyết định số 1994/2022/QĐ-UBND; về việc ban hành đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà Tĩnh 2022. Bộ đơn giá là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Đơn giá xây dựng tỉnh Hà Tĩnh 2022 theo Quyết định 1994/2022/QĐ-UBND

Căn cứ ban hành

 1. Căn cứ Luật Xây dựng 18/6/2014; Luật Xây dựng sửa đổi ngày 17/6/2020;
 2. Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 3. Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 4. Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng;
 5. Căn cứ Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;
 6. Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 2252/SXD-QLHĐXD ngày 29/8/2022.

Nội dung và hướng dẫn áp dụng bộ đơn giá xây dựng tỉnh Hà Tĩnh năm 2022.

Quyết định có hiệu lực kể từ 28.09.2022 ; và thay thế các bộ đơn giá trước đó của tỉnh Hà Tĩnh

Nội dung các bộ đơn giá

Điều 1. Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh hà Tĩnh bao gồm:

Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh kèm theo Quyết định này, bao gồm:
1. Đơn giá Khảo sát xây dựng công trình Vùng III và Vùng IV;
2. Đơn giá Xây dựng công trình Vùng III và Vùng IV;
3. Đơn giá Lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình Vùng III và Vùng IV;
4. Đơn giá Thí nghiệm chuyên ngành Vùng III và Vùng IV;
5. Đơn giá Sửa chữa và bảo dưỡng công trình Vùng III và Vùng IV;


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký 28/9/2022.

Tải về PDF gốc

a. Chi phí vật liệu

Là Chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phần rời lẻ; vật liệu luân chuyển cần thiết cho việc hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

Giá vật liệu xây dựng trong tập đơn giá được tính theo công bố giá vật liệu xây dựng của Sở Xây dựng và tham khảo giá vật liệu xây dựng trên thị trường thời điểm Quý 1 năm 2022. Đối với những loại vật liệu xây dựng chưa có trong công bố giá thì tham khảo mức giá tại thị trường. Mức giá vật liệu chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

b. Chi phí nhân công

Là chi phí của công nhân trực tiếp và công nhân phục vụ cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác xây dựng.

Giá nhân công xây dựng trong tập đơn giá được tính theo Quyết định 78/QĐ-SXD của Sở Xây dựng trên cơ sở dữ liệu của vùng III và vùng IV

 • Vùng III : Thị xã Kỳ Anh, Thành phố Hà Tĩnh
 • Vùng IV : Các huyện và thị xã còn lại.

[ Hà Tĩnh ] Đơn giá nhân công theo Quyết định số 78/2022/QĐ-SXD – Mr.Thắng 0989786232 Ưu đãi 25%

c. Chi phí ca máy

Là chi phí sử dụng máy thi công trực tiếp thi công; máy phục vụ cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

Chi phí máy thi công trong Bộ đơn giá được xác định bằng giá ca máy vùng III và IV theo quyết định 91/QĐ-SXD ngày 24/06/2022

 • Vùng III: Thị xã Kỳ Anh, Thành phố Hà Tĩnh
 • Vùng IV: Các huyện còn lại.
 1. Mức nhiên liệu được dùng để xây dựng bảng giá ca máy số 91/2022/QĐ_SXD như sau:
 2. Xăng RON 92-II: 28.845đồng/lít – Hệ số nhiên liệu phụ của động cơ xăng là 1.02
 3. Diezel 0,05S: 26.909 đồng/lít – Hệ số nhiên liệu phụ của động cơ Deizel là 1.03
 4. Điện: 1864.44 đồng/kwh – Hệ số nhiên liệu phụ của động cơ điện là 1.05
 5. Chú ý, khi lâp dự toán cần tiến hành tính bù giá chênh lệch nhiên liệu giữa mức nhiên liệu thời điểm lập dự toán và giá nhiên liệu gốc dùng tính toán lên bảng giá ca máy Quyết định 91/2022/QĐ_SXD

[ Hà Tĩnh ] Áp dụng hướng dẫn giá ca máy theo Quyết định số 91/2022/QĐ_SXD – Mr.Thắng 0989786232 Ưu đãi 25%

Tải và áp dụng đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà Tĩnh 2022 theo Quyết định 1994/2022/QĐ-UBND trên phần mềm dự toán Eta

Phần mềm Eta đã cập nhật nội dung bộ đơn giá tỉnh Hà Bình theo Quyết định 1994/2022/QĐ-UBND. Quý khách vui lòng tải về, áp dụng phục vụ cho công việc.

Để cập nhật và sử dụng bạn vui lòng thực hiện như sau :

Bước 1 : Trong phần tải đơn giá chọn ” Tải về ” hoặc ” Cập nhật ” đơn giá tỉnh ”Hà Tĩnh”.

Bước 2 : Chọn tỉnh ”Hà Tĩnh” để sử dụng. Chọn đơn giá 1994/QĐ-UBND theo Vùng III hoặc Vùng IV

Hướng dẫn áp dụng đơn giá 1994/QĐ-UBND tỉnh Hà Tĩnh Tại đây

Trong quá trình áp dụng nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ

Thắng ETA: 098 978 6232

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *