Đơn giá xây dựng tỉnh Hà Nam 2021 theo Quyết định 1097/QĐ-UBND

Ngày 30 tháng 06 năm 2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 1097/QĐ-UBND; về việc ban hành đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà Nam 2021 – Phần khảo sát xây dựng ; phần thí nghiệm vật liệu; phần sửa sữa và bảo dưỡng công trình xây dựng.

Bộ đơn giá là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Lưu ý: Phần xây dựng và lắp đặt được xác định theo Quyết định số 2622/QĐ-UBND ngày 22/12/2020. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Xem chi tiết tại đây: Hà Nam áp dụng bộ đơn giá xây dựng mới từ ngày 01.01.2021 theo Quyết định 2622/QĐ-UBND

Đơn giá xây dựng tỉnh Hà Nam 2021 theo Quyết định 1097/QĐ-UBND

Căn cứ ban hành

 1. Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;
 2. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 3. Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 4. Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng; ban hành định mức xây dựng;
 5. Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng; hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng;
 6. Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng;
 7. Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 của Bộ Xây dựng; Sửa đổi, bổ sụng một số điều của 04 thông tư liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Các phần đơn giá được công bố Quyết định 1097/QĐ-UBND tỉnh Hà Nam

1) Đơn giá xây dựng công trình phần khảo sát xây dựng;

2) Đơn giá xây dựng công trình phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng;

3) Đơn giá xây dựng công trình phần thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;

Nội dung và hướng dẫn áp dụng bộ đơn giá xây dựng tỉnh Hà Nam năm 2021.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành; và thay thế các bộ đơn giá trước đó của tỉnh Hà Nam.

Nội dung các bộ đơn giá

a. Chi phí vật liệu

Là Chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phần rời lẻ; vật liệu luân chuyển cần thiết cho việc hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

Chi phí vật liệu đã bao gồm chi phí hao phụ vật liệu ở khâu thi công; riêng đối với các loại cát xây dựng con bao gồm chi phí hao hụt độ dôi của cát.

Giá vật liệu xây dựng theo công bố giá liên sở Xây dựng – Tài chính Thành phố Hà Nam thời điểm Quý 1/2021. Mức giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Xem chi tiết giá vật liệu quý I & II /2021: Giá vật liệu tỉnh Hà Nam mới nhất

b. Chi phí nhân công

Cơ sở Đơn giá xây dưng tỉnh Hà Nam năm 2021 được xác định theo Vùng II Quyết định số 2209/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2020 về việc công bố đơn giá nhân công tỉnh Hà Nam.

Giá nhân công được ban hành chia làm 2 Vùng :

 1. Vùng II : Thành phố Phủ Lý, thị xã Duy Tiên, huyện Kim Bảng.
 2. Vùng III : Các huyện còn lại.

C.   Bảng giá ca máy trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2021

Bảng giá cá máy được xác định theo Quyết định số 2622/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 về việc công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Tưởng tự phần nhân công, bảng giá ca máy theo Quyết định số 2622/QĐ-UBND được chia làm 2 vùng, cụ thể như sau :

 1. Vùng II : Thành phố Phủ Lý, thị xã Duy Tiên, huyện Kim Bảng.
 2. Vùng III : Các huyện còn lại.

Chú ý, khi lâp dự toán cần tiến hành tính bù giá chênh lệch nhiên liệu giữa mức nhiên liệu thời điểm lập dự toán và giá nhiên liệu gốc dùng tính toán lên bảng giá ca máy số 2622/QĐ-UBND.

Tải và áp dụng đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà Nam 2021 theo Quyết định 1097/QĐ-UBND trên phần mềm Dự toán Eta

Phần mềm Eta đã cập nhật nội dung bộ đơn giá tỉnh Hà Nam theo Quyết định 1097/QĐ-UBND. Quý khách vui lòng tải về, áp dụng phục vụ cho công việc.

Để cập nhật và sử dụng bạn vui lòng thực hiện như sau :

Bước 1 : Trong phần tải đơn giá chọn ” Tải về ” hoặc ” Cập nhật ” đơn giá tỉnh ”Hà Nam”.

Bước 2 : Chọn tỉnh ”Hà Nam” để sử dụng.

Lưu ý: Phần xây dựng và lắp đặt được xác định theo Quyết định số 2622/QĐ-UBND ngày 22/12/2020. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Xem chi tiết tại đây: Hà Nam áp dụng bộ đơn giá xây dựng mới từ ngày 01.01.2021 theo Quyết định 2622/QĐ-UBND

Sau khi chọn được đơn giá, các bạn tiến hành tra cứu và nhập khối lượng cho công việc
Cách 1 : Tìm kiếm theo mã số công việc
Cách 2 : Tra cứu theo tên công việc hoặc các dữ kiện khác

Sau khi đã chọn được các mã hiệu công việc phù hợp; bạn tiến hàng nhập khối lượng đã được bóc tách từ bản vẽ chi tiếp cho các mã. Có 3 cách để nhập khối lượng như sau :

Cách 1  : Nhập khối lượng trực tiếp 

Cách này áp dụng khi người dùng muốn nhập trực tiếp khối lượng cho công việc đã chọn; được xác định trước đó từ bản vẽ kỹ thuật hay các căn cứ khác bằng cách nhập khối lượng đó vào ô ” Khối lượng” trên phần mềm sau đó “Enter “

Cách 2 : Nhập khối lượng theo dạng diễn giải

Khi bóc tách dự toán, nhiều khối lượng ở dạng diễn giải qua đó thể hiện được rõ ràng; tường minh khối lượng hoặc diễn giải cụ thể hơn về cách tính, một công tác có khối lượng được tổng hợp từ các phần khối lượng khác nhau. Bạn vui lòng thể hiện diễn giải ngay dưới công việc :

Cách 3 : Nhập khối lượng theo dạng kích thước cấu kiện :

Trong nhiều trường hợp,bạn muốn nhập khối lượng theo dạng kích thước ( dài x rộng x cao ) để thể hiện rõ ràng trên bảng tiên lượng. Để nhập theo cách này, trong phần tiên lượng bạn chọn ” Kích thước ” để phần mềm chạy ra các cột kích thước, sau đó tiền hành nhập số liệu cho các cột


Trong quá trình áp dụng nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ:
Thắng ETA: 098 978 6232

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *