Đơn giá xây dựng tỉnh Hà Giang theo Quyết định 45/QĐ-UBND ngày 11.01.2022

Ngày 11.01.2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành các Quyết định số 45/2021/QĐ-UBND; về việc ban hành đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà Giang 2022. Bộ đơn giá là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Đơn giá xây dựng tỉnh Hà Giang 2021 theo Quyết định 45/2022/QĐ-UBND

Căn cứ ban hành

 1. Căn cứ Luật Xây dựng 18/6/2014; Luật Xây dựng sửa đổi ngày 17/6/2020;
 2. Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 3. Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 184/TTr- SXD ngày 10/12/2021

Nội dung và hướng dẫn áp dụng bộ đơn giá xây dựng tỉnh Hà Giang năm 2021.

Quyết định có hiệu lực kể từ 11.01.2022 ; và thay thế các bộ đơn giá trước đó của tỉnh Hà Giang.

Nội dung các bộ đơn giá

Điều 1. Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà Giang bao gồm:

1. Đơn giá Lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình.
2. Đơn giá Sửa chữa và bảo dưỡng công trình.
3. Đơn giá Khảo sát xây dựng công trình.
4. Đơn giá Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.
5. Đơn giá Xây dựng công trình.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 11/1/2022.

a. Chi phí vật liệu

Là Chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phần rời lẻ; vật liệu luân chuyển cần thiết cho việc hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

Chi phí vật liệu đã bao gồm chi phí hao phụ vật liệu ở khâu thi công; riêng đối với các loại cát xây dựng con bao gồm chi phí hao hụt độ dôi của cát.

Giá vật liệu xây dựng theo công bố giá liên sở Xây dựng – Tài chính Tỉnh Hà Giang thời điểm tháng 11/2021 và giá thị trường phổ biến trên địa bàn tỉnh Hà Giang Mức giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Xem chi tiết giá vật liệu tháng 11/2021: Giá vật liệu liên Sở Tài chính – Xây dựng tỉnh Hà Giang – Mr.Thắng 098 978 6232

b. Chi phí nhân công

Đơn giá xây dưng tỉnh Hà giang năm 2021 được xác định theo Quyết định số 114/QĐ-SXD ngày 26 tháng 10 năm 2021 về việc công bố đơn giá nhân công tỉnh Hà Giang năm 2021. Giá nhân công theo Quyết định 114/QĐ-SXD được chia làm 2 vùng lương:Vùng II gồm: Thành phố Hà GiangVùng III gồm: Các huyện Còn lại

Căn cứ xác định mức lương theo Quyết định số 114/QĐ-SXD

 • Luật xây dựng ngày 18.06.2014; Luật sửa đổi bổ sùng một số điều của Luật Xây dựng ngày 17.06.2021;
 • Nghị định 10/2021.NĐ-CP ngày 09.02.2021 của chính phủ về Quản lý chi phí Đầu tư xây dựng;
 • Nghị định số 90/2019/NĐ-Cp ngày 15.11.2021 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động;
 • Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31.08.2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 • Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31.08.2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

 Theo phụ lục IV thông tư 13/2021/TT-BXD hướng dẫn dùng hệ số các bậc nhân công và phương pháp nội suy đường chéo để tính toán các bậc nhân công khác.

Tải về PDF gốc

c. Chi phí ca máy

Bảng giá cá máy được xác định theo Quyết định số 117/QĐ-SXD  ngày 15.10.2021 về việc công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2021 trên địa bàn  tỉnh Hà Giang.

Bảng giá ca máy theo quyết định 117/QĐ-SXD được ban hành theo 3 vùng dựa theo mức lương nhân công ban hành theo quyết định 114/QĐ-SXD về việc ban hành giá nhân công.

 1. Vùng II gồm: Thành phố Hà Giang.
 2. Vùng III gồm: Các huyện Còn lại

Mức nhiên liệu được dùng để xây dựng bảng giá ca máy số 117/QĐ-SXD như sau:

 1. Xăng RON 92-II: 21.427 đồng/lít – Hệ số nhiên liệu phụ của động cơ xăng là 1.02
 2. Diezel 0,05S: 17.345 đồng/lít – Hệ số nhiên liệu phụ của động cơ Deizel là 1.03
 3. Điện: 1.864,44 đồng/kwh – Hệ số nhiên liệu phụ của động cơ điện là 1.05

Chú ý, khi lâp dự toán cần tiến hành tính bù giá chênh lệch nhiên liệu giữa mức nhiên liệu thời điểm lập dự toán và giá nhiên liệu gốc dùng tính toán lên bảng giá ca máy số 117/QĐ-SXD ( Lấy giá Vùng 2 của Petrolimex).

Tải về PDF gốc

Tải và áp dụng đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà Giang 2022 theo Quyết định 45/2022/QĐ-UBND trên phần mềm dự toán Eta

Phần mềm Eta đã cập nhật nội dung bộ đơn giá tỉnh Hà giang theo Quyết định 45/2022/QĐ-UBND. Quý khách vui lòng tải về, áp dụng phục vụ cho công việc.

Để cập nhật và sử dụng bạn vui lòng thực hiện như sau :

Bước 1 : Trong phần tải đơn giá chọn ” Tải về ” hoặc ” Cập nhật ” đơn giá tỉnh ”Hà Giang”.

Bước 2 : Chọn tỉnh ”Hà Giang” để sử dụng.

Hướng dẫn áp dụng đơn giá 45/QĐ-UBND tỉnh Hà Giang: Tại đây

Trong quá trình áp dụng nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ

Thắng ETA: 098 978 6232

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *