Đơn giá xây dựng tỉnh Đồng Nai theo Quyết định 36-37-38/QĐ-UBND

Ngày 20 tháng 9 năm 2022, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành các Quyết định số 36-37-38/2022/QĐ-UBND; về việc ban hành đơn giá xây dựng công trình 2022.

Đơn giá xây dựng tỉnh Đồng Nai 2022 theo Quyết định 36-37-38/2022/QĐ-UBND

Căn cứ ban hành

 1. Căn cứ Luật Xây dựng 18/6/2014; Luật Xây dựng sửa đổi ngày 17/6/2020;
 2. Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 3. Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 4. Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng;
 5. Căn cứ Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;
 6. Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 123/TTr-SXD ngày 29/8/2022.

Nội dung và hướng dẫn áp dụng bộ đơn giá xây dựng tỉnh Đồng Nai năm 2022.

Quyết định có hiệu lực kể từ 10.10.2022 ; và thay thế các bộ đơn giá trước đó của tỉnh Đồng Nai

Nội dung các bộ đơn giá

Điều 1. Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai bao gồm:

Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai kèm theo Quyết định này; bao gồm
1. Đơn giá Khảo sát xây dựng công trình_Quyết định 37/QĐ-UBND;
2. Đơn giá Xây dựng công trình_Quyết định 36/QĐ-UBND;
3. Đơn giá Lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình_Quyết định 38/QĐ-UBND;
4. Đơn giá Thí nghiệm chuyên ngành;
5. Đơn giá Sửa chữa và bảo dưỡng công trình;


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký 10/10/2022.

CHÚ Ý: BỘ ĐƠN GIÁ GỒM ̀PHẦN ĐƯỢC XÂY DỰNG CHO TỪNG VÙNG; KHI LẬP DỰ TOÁN CHỌN ĐÚNG VÙNG ĐỂ TRA CỨU SỬ DỤNG

 • Vùng I gồm: Thành phố Biên Hòa, thành phố Long Khánh, Các huyện: Nhơn Trạch, Long Thành, Vĩnh Cửu, Tràng Bom;
 • Vùng II gồm: Các huyện Định Quán, Xuân Lộc, Thống Nhất;
 • Vùng III gồm: Các huyện còn lại.;

Tải về PDF gốc

a. Chi phí vật liệu

Chi phí vật liệu được tính trên cơ sở giá vật liệu công bố tại thời điểm tháng 04/2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Đối với những loại vật liệu chưa có trong công bố giá thì tham khảo giá trên thị trường.

Trong quá trình áp dụng tập đơn giá, các đơn vị cần căn cứ giá vật liệu tại thời điểm áp dụng để tính toán bù trừ chênh lệch chi phí vật liệu và đưa trực tiếp vào khoản mục chi phí vật liệu trong dự toán.

b. Chi phí nhân công

Là chi phí của công nhân trực tiếp và công nhân phục vụ cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác xây dựng.

Đơn giá nhân công trong tập đơn giá được tính theo Quyết định số 126/QĐ-SXD ngày 14/10/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai V/v: Công bố đơn giá nhân công xây dựng; đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2021.

 • Vùng I gồm: Thành phố Biên Hòa, thành phố Long Khánh, Các huyện: Nhơn Trạch, Long Thành, Vĩnh Cửu, Tràng Bom;
 • Vùng II gồm: Các huyện Định Quán, Xuân Lộc, Thống Nhất;
 • Vùng III gồm: Các huyện còn lại.;

Đơn giá nhân công và bảng giá ca máy tỉnh Đồng Nai năm 2021 theo Quyết định số 126/QĐ-SXD ngày 14.10.2021

c. Chi phí ca máy

Giá ca máy và thiết bị thi công dùng để tính toán tập đơn giá được tính theo Quyết định số 126/QĐ-SXD ngày 14/10/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai Công bố đơn giá nhân công xây dựng; đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2021.

 • Vùng I gồm: Thành phố Biên Hòa, thành phố Long Khánh, Các huyện: Nhơn Trạch, Long Thành, Vĩnh Cửu, Tràng Bom;
 • Vùng II gồm: Các huyện Định Quán, Xuân Lộc, Thống Nhất;
 • Vùng III gồm: Các huyện còn lại.;

– Giá điện (bình quân): 1.864,44 đ/kwh (theo Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của Bộ Công thươnG
– Giá xăng, dầu diezel tính bình quân trong tháng 4/2022 theo các thông cáo báo chí của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam – Petrolimex.
+ Giá Xăng RON 95-III: 25.350 đồng/lít
+ Giá Dầu diezel (0,05S): 22.639 đồng/lít

Chú ý, khi lâp dự toán cần tiến hành tính bù giá chênh lệch nhiên liệu giữa mức nhiên liệu thời điểm lập dự toán và giá nhiên liệu gốc dùng tính toán lên bảng giá ca máy Quyết định 126/2022/QĐ_SXD

Đơn giá nhân công và bảng giá ca máy tỉnh Đồng Nai năm 2021 theo Quyết định số 126/QĐ-SXD

Tải và áp dụng đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai 2022 theo Quyết định 36-37-38/2022/QĐ-UBND trên phần mềm dự toán Eta

Phần mềm Eta đã cập nhật nội dung bộ đơn giá tỉnh Đồng Nai theo Quyết định 36-37-38/2022/QĐ-UBND. Quý khách vui lòng tải về, áp dụng phục vụ cho công việc.

Để cập nhật và sử dụng bạn vui lòng thực hiện như sau :

Bước 1 : Trong phần tải đơn giá chọn ” Tải về ” hoặc ” Cập nhật ” đơn giá tỉnh ”Đồng Nai”.

Bước 2 : Chọn tỉnh ”Đồng Nai” để sử dụng. Chọn đơn giá 36-37-38/QĐ-UBND theo từng vùng để sử dụng tra cứu và lập dự toán.

 • Vùng I gồm: Thành phố Biên Hòa, thành phố Long Khánh, Các huyện: Nhơn Trạch, Long Thành, Vĩnh Cửu, Tràng Bom;
 • Vùng II gồm: Các huyện Định Quán, Xuân Lộc, Thống Nhất;
 • Vùng III gồm: Các huyện còn lại.;

Hướng dẫn áp dụng đơn giá 36-37-38/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai Tại đây

Trong quá trình áp dụng nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ

Thắng ETA: 098 978 6232

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *